JAK JSEM ŘEKL DO ANGLIČTINY

Co je jak jsem řekl do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 693, Čas: 0.1027

Český-anglický slovník

Příklady použití Jak Jsem Řekl ve větě a jejich překlady

Ale, jak jsem řekl, je to tvá šance.
But, like i said, it's your chance.
Ale jak jsem řekl, jsem starý.
But like i told you, i'm old.
Ale jak jsem řekl, mick o tom věděl.
But like i said, mick knew all about that, you know?
A kromě toho, jak jsem řekl, máš talent.
Besides, like i say, you have got talent.
Jo, no, jak jsem ti řekl po telefonu, plete se.
Yeah, like i told you on the phone, he's wrong.
Takže, jak jsem řekl, mám na tebe pár otázek.
So like i said, i have a few questions for you.
Jak jsem řekl--- ale vždyť je to blbost!
Like i say--- but it's rubbish!
A, jak jsem řekl, tvůj život bude neustále v nebezpečí.
And like i said- your life will be in constant danger.
Přesně jak jsem ti řekl, co?
Just like i told you, right?- yeah.
No, jak jsem řekl, paige, je to moje alergie.
Well, like i told paige, it's my allergies.
Ne, jak jsem řekl, její mozek funguje.
No, like i say, the brain is alive.
No, jak jsem řekl, miku, je ve vězení.
Well, like i said, mike, he's in prison.
A jak jsem řekl:.
And like i said:.
Jak jsem řekl pak policii, byl to jen hovor.
Like i told the police then, it was just talk.
Jak jsem řekl, musíme si promluvit.
Like i say, we need to talk.
Jak jsem řekl, osoba se identifikovala jako městský šerif.
Like i say, subject identified himself as the town sheriff.
Jak jsem řekl chlapům venku, nedám vám své otisky.
Like i told the guy out there, i'm not giving you guys my prints.
A jak jsem řekl, královna není žádná kráva.
And like i said, the queen ain't no bitch.
Jak jsem řekl, není to těžké.
Like i say, is not hard.
Jak jsem řekl, váš bratr a švagr prodal tři moje holky.
Like i said before, your brother and brother-in-law sold 3 of my girls.
Jak jsem řekl, můj syn je v pohodě.
Like i told you, my son is fine.
Jak jsem řekl, jime, vy budete další.
Like i said, jim, you're gonna be next.
Jak jsem řekl, nezáleží na tom.
Like i say, it don't matter.
Jak jsem řekl tomu poldovi předtím, mohl to bejt kdokoliv.
Like i told the cop before, it could have been anyone.
Jak jsem řekl mickemu, nechová se jako boxer.
Like i told micke, he's not worth jack shit as a boxer.
Jak jsem řekl, všechno to je o respektu.
Like i said, it's all about respect.
Jak jsem už řekl do telefonu, jsem ze scottsdale.
Like i told you on the phone, i'm from scottsdale, man.
Jak jsem řekl, tohle je teď moje město.
Like i said, this is my town now.
Jak jsem řekl, já a rudy jsme přátelé.
Like i said, me and rudy are friends.

Výsledek: 693, Čas: 0.1027

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM

S Synonyma "jak jsem řekl"


jak sem řekl
jak sem říkal
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc