Překlad "jak se cítíš" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 624, Čas: 0.15

Příklady Jak Se Cítíš ve větě

Joan ví, jak se cítíš.
Joan knows how you feel.
Hele, vím jak se cítíš a to je normální.
Look, i know what you're feeling right now, and it's normal.
Vím, jak se cítíš.
Know how you feel.
Vím, jak se cítíš.
I know how you feel.
Hej, jak se cítíš, ibu?
Hey, how you feelin', ibou?
Heather, můžeš nám říct jak se cítíš, zlato?
Heather, can you tell us what you're feeling, honey?
Jak se cítíš, sabrino?
How you feelin', sabrina?
Protože vím, jak se cítíš, joe.
Because i know how you feel, joe.
Tak jak se cítíš?
So what do you feel?
Tati, chci slyšet, jak se cítíš, dobře?
Dad, i wanna hear what you're feeling, okay?
Abych viděl jak se cítíš.
To see what you're feeling.
Jak se cítíš rocky?
How you feel, rocky?
Jak se cítíš, dave?
How you feeling, dave?
Jak se teď cítíš?
What do you feel right now?
Jak se cítíš, eugene?!
How you feelin', eugene?
Jak se tady cítíš?
What do you feel to be here?
Jak se cítíš, patrice?
How you feeling, patrice?
Vím, jak se cítíš, milo.
I know how you feel, milo.
Proč si nám prostě neřekl jak se cítíš? protože jsem ten novej.
Why didn't you just tell us how you felt?
Jak se cítíš, tony?
How you feelin', tony?
Dovedu si představit, jak se teď cítíš.
I can imagine what you're feeling now.
Jak se cítíš, nate.
How you feeling, nate.
Seeley, vím, jak se cítíš.
Seeley, i know how you felt.
Starku, vím, jak se cítíš.
Stark, i know what you're feeling.
Jak se dneska cítíš?
How you feelin' today?
Dobře, jak se cítíš?
Well, what are you feeling?
Vím, jak se cítíš, harry.
I know how you feel, harry.
Jak se cítíš, beth?
What are you feeling, beth?
Christine, jak se cítíš?
Christine. how you feeling?
Jak se cítíš?
So how you feelin'?

Výsledek: 624, Čas: 0.15

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "jak se cítíš"


jak ti je
co cítíte
co si myslíš
co jsi cítil
jak vám je
jak ses cítila
jak se cejtíš
jak to máš
jak se máte
to co cítíš
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc