JAK SE CÍTÍŠ DO ANGLIČTINY

Co je "jak se cítíš" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 624, Čas: 0.6108


Příklady použití "Jak Se Cítíš" ve větě a jejich překlady

Joan ví, jak se cítíš.
Joan knows how you feel.
Hele, vím jak se cítíš a to je normální.
Look, i know what you're feeling right now, and it's normal.
Vím, jak se cítíš.
Know how you feel.
Vím, jak se cítíš.
I know how you feel.
Hej, jak se cítíš, ibu?
Hey, how you feelin', ibou?
Heather, můžeš nám říct jak se cítíš, zlato?
Heather, can you tell us what you're feeling, honey?
Jak se cítíš, sabrino?
How you feelin', sabrina?
Protože vím, jak se cítíš, joe.
Because i know how you feel, joe.
Tak jak se cítíš?
Tati, chci slyšet, jak se cítíš, dobře?
Dad, i wanna hear what you're feeling, okay?
Abych viděl jak se cítíš.
To see what you're feeling.
Jak se cítíš rocky?
How you feel, rocky?
Jak se cítíš, dave?
How you feeling, dave?
Jak se teď cítíš?
What do you feel right now?
Jak se cítíš, eugene?!
How you feelin', eugene?
Jak se tady cítíš?
What do you feel to be here?
Jak se cítíš, patrice?
How you feeling, patrice?
Vím, jak se cítíš, milo.
I know how you feel, milo.
Proč si nám prostě neřekl jak se cítíš? protože jsem ten novej.
Why didn't you just tell us how you felt?
Jak se cítíš, tony?
How you feelin', tony?
Dovedu si představit, jak se teď cítíš.
I can imagine what you're feeling now.
Jak se cítíš, nate.
How you feeling, nate.
Seeley, vím, jak se cítíš.
Seeley, i know how you felt.
Starku, vím, jak se cítíš.
Stark, i know what you're feeling.
Jak se dneska cítíš?
How you feelin' today?
Dobře, jak se cítíš?
Vím, jak se cítíš, harry.
I know how you feel, harry.
Jak se cítíš, beth?
What are you feeling, beth?
Christine, jak se cítíš?
Christine. how you feeling?
Jak se cítíš?
So how you feelin'?

Výsledek: 624, Čas: 0.6108

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMUM

S Synonyma "jak se cítíš"


co cítíte
jak se cítíte
to co cítíš
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc