Překlad "jak se cítíš" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 883, Čas: 0.0098

how you feel how are you feeling how you feelin what you're feeling how you feeling how you're feeling how you felt how you were feeling what are you feeling

Příklady Jak Se Cítíš ve větě

Joan ví, jak se cítíš.
Joan knows how you feel.
Paige, jak se cítíš?

Jak se cítíš?
So how you feelin'?
Abych viděl jak se cítíš.
To see what you're feeling.
Jak se cítíš, Dave?
Řekni mi, jak se cítíš.
Tell me... tell me how you're feeling.
Chtěl jsem se právě tebe zeptat, jak se cítíš.
I was gonna ask you how you felt.

Jen jsem se chtěla zeptat, jak se cítíš.
I just wanted to see how you were feeling.
Dobře, jak se cítíš?
Protože vím, jak se cítíš, Joe.
Because I know how you feel, Joe.
Jak se cítíš, Jonny?
How are you feeling, Jonny?
Jak se dneska cítíš?
How you feelin' today?
Dovedu si představit, jak se teď cítíš.
I can imagine what you're feeling now.
Payson, jak se cítíš?
Payson, how you feeling?
Chci vědět, jak se dnes cítíš, Rosa.
I want to know how you're feeling today, Rosa.
Seeley, vím, jak se cítíš.
Seeley, I know how you felt.
Právě jsem se ptala, jak se cítíš.
L just asked how you were feeling.
Jak se cítíš, Beth?
What are you feeling, Beth?
Vím, jak se cítíš.
Know how you feel.
Jak se cítíš, Wesley?
How are you feeling, Wesley?
Jak se cítíš, Tony?
How you feelin', Tony?
Starku, vím, jak se cítíš.
Stark, I know what you're feeling.
Christine, jak se cítíš?
Christine. How you feeling?
Vím, jak se uvnitř cítíš.
I know how you're feeling inside.
Jak se cítíš, no.
How you felt, well.
Ahoj, přišla jsem se podívat, jak se cítíš.
I wanted to see how you were feeling.
Vím, jak se cítíš, Milo.
I know how you feel, Milo.
Payson, jak se cítíš?
Payson, how are you feeling?
Jak se cítíš, Eugene?!
How you feelin', Eugene?
Chci vysvětlit, že vím, jak se cítíš.
I want to explain that I know what you're feeling.

Výsledek: 883, Čas: 0.0098

PŘÍKLADY
SYNONYMA

S Synonyma "jak se cítíš"


jak se máš
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc