JAK SE DAŘÍ DO ANGLIČTINY

Co je jak se daří do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 669, Čas: 0.2392

Příklady použití Jak Se Daří ve větě a jejich překlady

Pověz mi, jak se daří maggie?
Tell me, how's maggie?
Jak se daří mojí rostlině?
How's my plant?
Jak se daří, ryane?
How you doing, ryan? adam.
Och, jak se daří, pane blacku?
Oh, how do you do, mr. black?

Ahoj, jak se daří catherine?
Hey. how's catherine?
Pane sheparde, jak se daří?
Mr. shepard, how you doing?
Oh, jak se daří, pane wickhame?
Oh, how do you do, mr. wickham?
Pane doktore, jak se daří mé matce?
Doctor, how's my mother?
Ahoj.- jak se daří, thomasi?
How ya doin', thomas?
Mickey, jak se daří?
Mickey, how you doing?
Jak se daří, nitti?
How you doing, nitti?
Jak se daří rodině, ryane?
How's the family, ryan?
A jak se daří vašemu otci, pánu elrondovi a paní arwen?
And how fares your father lord elrond? and the lady arwen?
Trošku" jak se daří?" od markieho.
A little" how do you do?" from markie.
Pane turrille, jak se daří jeho veličenstvu?
Oh, mr turrill, how fares his majesty?
Jak se daří, abe?
Takže znovu, jak se daří, doktore buchanane?
How do you do again, dr. buchanan?
Zdravím, jak se daří, sterling archer.
Hi, how ya doin, sterling archer.
Jak se daří tobě?
Well, how's things going with you?
Jak se daří mojí malé bridget?
How's my little bridget?
Jak se daří, johnny?
How you doing, johnny?
Mike, jak se daří?
Hey, mike. how ya doin'?
A jak se daří mému růžovému keři?
And how fares my rose bush?
Tak, jak se daří moji nenadále lesbické dceři?
So, how's my suddenly lesbian daughter doing?
Tak jak se daří, pane kane?
So what's going on, mr. kane?
Jak se daří markovi a dětem?
How are mark and the kids?
Jak se daří mikey?
How you doing, mikey?
Ricky, jak se daří?
Ricky, how ya doin'?

Výsledek: 669, Čas: 0.2392

VIZ TAKÉ

Viz také


"Jak se daří" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc