Překlad "jak se daří" ve Anglický

Výsledek: 508, Čas: 0.0138

how's what's going how's things going how are how is

Příklady Jak Se Daří ve větě

Uh, mimochodem, jak se daří mému článku?
Uh, by the way, how's my article coming?
Chci vědět jak se vám daří.
I want to know what's going on with you.

Jak se daří tobě?
Well, how's things going with you?
Loto, jak se ti daří?
Lota... How are you?
Jak se daří vaší dceři pane Kersey?
How is your daughter, Mr. Kersey?
Hej, vy. Jak se daří drobečkovi?
Hey, you. how's the little guy?
Hej, jak se daří, člověče?
Hey, yeah, what's going on, man? Yeah.

Jak se daří, Steve?
How are you. Steve?
A jak se daří vašemu... koni?
And, how is... your horse?
Tak jak se daří mojí holčičce?
So how's my girl?
Tak jak se daří, pane Kane?
So what's going on, Mr. Kane?
Mladý muži, jak se vám daří?
Young man, how are you?
Jak se daří tvé královně?
How is your queen?
Pověz mi, jak se daří tvé ženě?
Tell me, how's your wife?
Pane velvyslanče, jak se vám daří?
Mr. Ambassador, how are you?
Jak se daří Anně Bronski?
How is Anna Bronski?
Tak, jak se daří moji nenadále lesbické dceři?
So, how's my suddenly lesbian daughter doing?
Mistře Shane, jak se Vám daří?
Master Shan, how are you?
Řekni mi něco, jak se daří mé matce?
Tell me something: how is my mother?
Jak se daří mojí malé Bridget?
How's my little Bridget?
Otázka je, jak se daří tobě?
Question is, how are you?
A jak se daří tomu zlu ve vás?
And how is that evil inside you doing?
Jak se daří rodině, Ryane?
How's the family, Ryan?
Jak se daří Markovi a dětem?
How are Mark and the kids?
Richarde, jak se daří?
Richard, how is it?
Pane doktore, jak se daří mé matce?
Doctor, how's my mother?
Jak se vám daří, Poirote?
How are you, Poirot?
Řekni mi, jak se daří Paulovi?
So tell me, how is Paul?
Ahoj, jak se daří Catherine?
Hey. how's Catherine?
Jak se vám daří, Anthony?
How are you, Anthony?

Výsledek: 508, Čas: 0.0138

PŘÍKLADY
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc