Překlad "jak se máš" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 835, Čas: 0.0122

how you doing how are you doing how you doin how you been how do you do how's it going how do you feel how you feel how are you how you're doing how ya doin how you were doing how you are how you were how ya doing

Příklady Jak Se Máš ve větě

Larry, jak se máš, synu?
Larry, how you doing, son?
A jak se máš, Vicki?
And how are you doing, Vicki?

Bille, jak se máš?
Bill, how you doin'?
Hej, jak se máš?
BRAD: Hey, how you been?
Strýčku, jak se máš?
Uncle, how do you do?
Tome, jak se máš?
Tom, how's it going?
Piuccio, jak se máš?
Piuccio, how do you feel?

Jak se máš šampióne?
How you feel, champ?
Jak se máš, Abigail?
How are you Abigail.
Volám abych zjistil jak se máš.
Calling to see how you're doing.
Same, jak se máš?
Sam, how ya doin'?
Podívat se, jak se máš.
Chci jen vědět jak se máš.
Just want to know how you are.
Ptal se, jak se máš.
He asked how you were.
Ahoj Rose, jak se máš?!".
Hey, Rose, how ya doing?
Steve McGarrette, jak se máš?
Hey, Steve McGarrett, how you doing?
Lazlo, jak se pořád máš?
Lazlo, how are you doing?
Jak se máš, Axele?
How you doin', Axel?
Floresi, jak se máš?
Flores, how you been?
Inu, jak se máš, mladý muži?
Well, well, how do you do, young man?
JohnnyC., jak se máš?
Johnny C., how's it going?
Tak, jak se dnes máš, Chloe?
So how do you feel today, chloe?
Jak se máš, Bigu?
How you feel, Big?
Ahoj, jak se máš Zanutto?
Hi, how are you, Zanutto?
Chce vědět, jak se máš.
He wants to know how you're doing.
Jo, v pohodě. Jak se máš, Vicu?
How ya doin', Vic?
Chtěl jsem jen vědět, jak se máš.
I just wanted to see how you were doing.
Pověz mi jak se máš.
Tell me how you are.
Chtěl jsem vědět, jak se máš.
I wanted to know how you were.
Jak se máš, Dave?
How ya doing, Dave?

Výsledek: 835, Čas: 0.0122

PŘÍKLADY
SYNONYMA
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc