Překlad "jak to šlo" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 577, Čas: 0.0135

how would it go how did it go how's it going as i could as we could how things went how did you get on how are things

Příklady Jak To Šlo ve větě

Čau, chlape, jak to šlo s Katy?
Hey, man, how would it go with katy?
Georgi, jak to šlo?
George, how did it go?

Tak, jak to šlo s tvými nepříjemnými lesbičkami?
So, how's it going with your spiky dykes?
Pádloval jsem tak rychle, jak to šlo, ale.
I paddled as hard as I could, but.
Dostali jsme se sem nejrychleji, jak to šlo.
We got here as fast as we could.
Fajn, tak rychle, jak to šlo s Lindsay?
Just real quick, tell me how things went with Lindsay.
Kurte, jak to šlo?

Jak to šlo s Irene?
How are things with Irene?
Och, a jak to šlo s tvými rodiči?
Oh, hey, how would it go with your parents?
Tak jak to šlo s Barbasem?
So how did it go with barbas?
První den, jak to šlo?
So, day one, how's it going?
Vrátil jsem se hned, jak to šlo.
I came back as soon as I could.
Nechali jsme ho naživu tak dlouho, jak to šlo.
We kept it alive as long as we could.
Volala jsem, jen abych se dozvěděla, jak to šlo.
I was just calling to see how things went.
Jak to šlo, Douglasi?
How did you get on, Douglas?
Jak to šlo s mojí ženou?
How are things with my wife?
Tak jak to šlo, Clubber Langu?
So, how would it go, Clubber Lang?
Jak to šlo s britským velvyslancem?
How did it go with the British ambassador?
Čau, jak to šlo s Megan?
Hey, how's it going with megan?
Letěl jsem zpátky hned, jak to šlo.
I flew back as soon as I could.
Sbalili jsme tak rychle, jak to šlo.
We packed up as quickly as we could.
Hej, hej, jak to šlo?
Hey, hey, how did you get on?
Takže... jak to šlo s Ramonou včera večer?
So... how would it go with Ramona last night?
Pověz mi, jak to šlo s Ińaquim?
Tell me, how did it go with lñaqui?
Jak to šlo s Amy?
How's it going with Amy?
Jsem tu ta rychle jak to šlo.
I get here as quick as I could.
Přivedli jsme ho sem nejrychleji jak to šlo.
We brought him here as fast as we could.
Čauky, jak to šlo s děckama?
Hey, how would it go with the kids?
Tak jak to šlo s tebou a tátou Kristen?
So how did it go with you and kristen's dad?
Jak to šlo s La cucarachou?
How's it going with la cucaracha?

Výsledek: 577, Čas: 0.0135

PŘÍKLADY
SYNONYMA

S Synonyma "jak to šlo"


jak se daří
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc