JAK TO MYSLÍŠ DO ANGLIČTINY

Co je jak to myslíš do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 623, Čas: 0.0807

Český-anglický slovník

Příklady použití Jak To Myslíš ve větě a jejich překlady

Jak to myslíš, kde je sam?
What do you mean, where is sam?
Jak to myslíš, lásko?
Tom, jak to myslíš, že si to nezapsal do knihy?
Tom, what do you mean you didn't write it in the book?
Jak to myslíš, co bude dál, ženská?
What do you think happens, woman?
Jak to myslíš, jeden obličej, dvě těla?
What do you mean one face, two bodies?
Jak to myslíš, že je to doktor?
What d'you mean," that's the doctor"?
Jak to myslíš, že je bates zabil?
What do you mean, bates killed them?
Jak to myslíš, budka?
What d'you mean, a box?
Jak to myslíš sivo?
Jak to myslíš, že je nejlepší?
What do you mean, she's the best?
Jak to myslíš, že je to tvoje ruka?
What d'you mean, that's your hand?!
Jak to myslíš, ede?
Chtěl tě vidět, jak to myslíš?
He wanted to see you. what do you mean?
Jak to myslíš, že nemůžeš?
What d'you mean, you can't ?
Jak to myslíš, že jsou v belávii?
What do you mean, they're in belavia?
Jak to myslíš, nemáš rád skotskou?
What d'you mean, you don't like scotch?
Jak to myslíš, kam jdu bez tebe?
What do you mean, where am i going without you?
Jak to myslíš, v kontaktu?
What d'you mean, in touch?
Jak to myslíš, že jsi na cestě k alex do hotelu?
What do you mean you're on your way to alex's hotel room?
Jak to myslíš, že tě našel?
What do you mean, he found you?
Jak to myslíš, že letadlo zmizelo z oblohy?
What do you mean the plane was pulled from the sky?
Jak to myslíš, v čem? v oleji.
What do you mean" in what?" in oil.
Jak to myslíš špatnou noc?
What do you mean, a bad night?
Jak to myslíš, s jedním obličejem, ale dvěma těly?
What do you mean one face but two bodies?
Jak to myslíš, nový spolubydlící?
What do you mean" new roommate"?
Jak to myslíš, že je vaše matka?
What do you mean, she's your mom?
Jak to myslíš... že je bůh s tebou?
What do you mean... god is with you?
Jak to myslíš, že můžeme vyhrát?
What do you mean, we can win?
Jak to myslíš, kdo mi pomáhal?
What do you mean, who helped me?!?
Jak to myslíš, barbaro, uvnitř něčeho?
What did you mean, barbara, inside something?

Výsledek: 623, Čas: 0.0807

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc