JAK TO VYPADÁ DO ANGLIČTINY

Co je jak to vypadá do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 298, Čas: 0.1823

Český-anglický slovník

Příklady použití Jak To Vypadá ve větě a jejich překlady

Víme, jak to vypadá.
Není to, jak to vypadá, matte.
This isn't what it looks like, matt.
Ukaž, jak to vypadá na tvým obličeji.
We should see how it looks on your face.
Vim, jak to vypadá, ale.
I know how it looks, but.
Jen říkám jak to vypadá.
I'm just saying what it looks like.
Jerry, jak to vypadá?
Víš jak to vypadá v metru během špičky.
You know what it's like in the tube at rush hour.
Vím, jak to vypadá, deane.
I know what it looks like, dean.
Není to tak jak to vypadá, miku!
It's not how it looks, mike!
Okay, jak to vypadá?
Oh, okay, how does it look?
Holly, jak to vypadá?
Nic není jak to vypadá, já jsem toho důkazem.
Nothing is as it seems, i am the proof of that.
Vím, vím jak to vypadá.
I know, i know what it's like.
Vím, jak to vypadá, jacksone, ale existuje jiné vysvětlení.
I know what it looks like, jackson, but there's another explanation.
Vím, jak to vypadá.
I know how it looks.
Plukovníku caldwelle. jak to vypadá s opravami?
Colonel caldwell, what's the status of the repairs?
Chtěl jsem ti ukázat, jak to vypadá při spaní.
I just wanna show you what it's like when you sleep.
Všechno není, jak to vypadá, michaele.
Not everything is as it seems, michael.
Chápete, jak to vypadá, když se schováváte za svého právníka?
You understand how it looks when you hide behind a lawyer?
Vím jak to vypadá!
Pane profesore doktore erlmeiere, jak to vypadá, může závod začít?
Professor doctor erlmeier, how does it look? can we start our race?
Víš, jak to vypadá?
You know what it looks like?
Pojďme se podívat, jak to vypadá na vás.
Let's see how it looks on you.
Jak to vypadá, poručíku?
How does it look, lieutenant?
Podíváme se, jak to vypadá uvnitř.
Let's see what it's like inside.
Všechno není takové, jak to vypadá!
Not everything's as it seems.
Řekni jim, jak to vypadá.
Tell them what you think.
Agente turnere, jak to vypadá s okolím?
Agent turner, what's the status of your perimeter?
A vím, jak to vypadá, když tam je.
I know what it's like when it's there,
Nevidím, ale vím, jak to vypadá.
I can not see, but i know what you think.

Výsledek: 298, Čas: 0.1823

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc