JAK TO VYPADÁ NAHOŘE DO ANGLIČTINY

Překlad Jak To Vypadá Nahoře do Angličtiny

Výsledek: 10164, Čas: 0.0603

Příklady použití Jak To Vypadá Nahoře ve větě a jejich překlady

Fogerty, jak to vypadá nahoře?
Fogerty, how's it look topside?
Jak to vypadá nahoře?
How is it up there?
Jak to vypadá nahoře?
How's it up on the hill?
Jak to vypadá nahoře?
How is it topside?
Jak to vypadá nahoře?
What's the situation like upstairs?
Jak to vypadá nahoře na Měsíci?
Jak to vypadá nahoře, pane?
How are things up top, sir?
Ale nevíme, jak to nahoře vypadá.
But we don't know what shape the surface level is in.
plánu, jeho partnerka čekala na svou příležitost, představovala si, jak to tam nahoře vypadá... chyběla ji jediná trofej do její přeplněné, blyštící se police.
their plan, his partner was biding her time, picturing how it would look up there... the only trophy missing from her crowded, gleaming shelf.
Podívej, vím, jak to tam nahoře muselo vypadat, ale Ivy Dickensová je zlodějka.
Look, I know how that must have seemed up there, but Ivy Dickens is a thief.
Jsou nějaké zprávy jak to tam teď nahoře vypadá?
Is there any word on what's going up there now?
Tady nahoře to vypadá všechno tak nějak líp.
Everything looks better up here.
Víš jenom, jak to vypadá nahoře.
You only know how to look at the top.
Ano, ale jak to vypadá nahoře?
Yeah, but did they do it?
Proč mi neukážeš, jak to vypadá nahoře?
Why don't you show me upstairs?
Jak to tam nahoře vypadá?
What's it like up there?
Jak to tam nahoře vypadá?
What's it look like up there?
Tak jak to tam nahoře vypadá Jane?
So, how's it looking up there, Jane?
Líbí se mi, jak to skoro vypadá, jakoby se z toho nahoře kouřilo.
I love the way the smoke seems to be coming off the top of it.
Jak vypadá Mylene nahoře bez?
How Mylene look topless?
Jak to šlo nahoře?
How would it go upstairs?
Jak to jde nahoře?
How are things up there?
Jak to jde nahoře?
How did we do up there?
Vypadá to dobře nahoře, ale né všude.
It looks good on top, not everywhere.
Vypadá to, že máme už nahoře kabel.
Looks like we're all wired up.
Vypadá to, že východ je tam nahoře.
Looks like an exit up there.
Vypadá to jako starobylá sluchátka s korunou nahoře.
It looks like antique earbuds with kind of a crown on top.
To já taky. Jak to tam nahoře vypadá?
So did I. What's the status at 26,000?

Výsledek: 10164, Čas: 0.0603

Slovo od slova překladem


jak
- how as what like the way
vypadá
- looks seems appears sounds apparently
nahoře
- up upstairs top topside ups
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc