JAK TO VYPADÁ NAHOŘE DO ANGLIČTINY

Co je "jak to vypadá nahoře" do Angličtiny

Výsledek: 4637151, Čas: 0.0385


Příklady Jak To Vypadá Nahoře ve větě

Fogerty, jak to vypadá nahoře?
Fogerty, how's it look topside?
Jak to vypadá nahoře?
What's the situation like upstairs?
Jak to vypadá nahoře na měsíci?
How's it looking up there on the moon?
Jak to vypadá?
Roger. how does it look?
Jak to vypadá?
How does it look now?
Jak to vypadá?
How does it look? ooh.
Tak jak to tam nahoře vypadá jane?
So, how's it looking up there, jane?
Jak to tam nahoře vypadá? přepínám.
Er, what's it look like up there?
Vypadá to, že si to nahoře rozdávaj.
It sounds like they have made it up.
No, i přes to jak sladce jsi tam nahoře vypadala.
Well, as delicious as you looked up there,
Jak to jde nahoře?
How's it going upstairs?
Jak to jde nahoře?
How's it going up there?
Jak to šlo nahoře?
So, how did it go upstairs?
Jako co vypadá to, co tu nahoře dělám?
What does it look like i'm doing up here?
Vypadá to jako starobylá sluchátka s korunou nahoře.
It looks like antique earbuds with kind of a crown on top.
Vypadá to dobře nahoře, ale né všude.
It looks good on top, not everywhere.
Vypadá to, že tam nahoře je víc nábojnic.
Looks like there are more casings up there.
Jak to jde tam nahoře?
How's it going there, on top?
Jak to myslíš? tam nahoře?
What, you mean up there?
Jak to vypadá nahoře?
How's it up on the hill?
Jak to vypadá nahoře, rute?
How's it going up there, rut?
Jak to vypadá nahoře, generále?
How's it going up there, general?
Jak to vypadá nahoře s těmi krokvemi?
How's it going with the rafters up there?
Víš jenom, jak to vypadá nahoře.
You only know how to look at the top.
Jak to tam nahoře vypadá?
How are we going up there?
Nahoře to vypadá jako hvězda.
From above they make a star pattern.
Jsou nějaké zprávy jak to tam teď nahoře vypadá?
Is there any word on what's going up there now?
Tady nahoře to vypadá všechno tak nějak líp.
Everything looks better up here.
Jak to jde nahoře?
How did we do up there?
Jak to vypadá nahoře?
How is it topside?

Výsledek: 4637151, Čas: 0.0385

VIZ TAKÉ
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc