JAK TO VYPADÁ VENKU DO ANGLIČTINY

Překlad Jak To Vypadá Venku do Angličtiny

Výsledek: 10424, Čas: 0.0883

Příklady použití Jak To Vypadá Venku ve větě a jejich překlady

How is it outside

Jak to vypadá venku?
How is it outside?
Jak to vypadá venku?
How is it outside?
Jiné příklady vět
Byersi, jak to vypadá venku?
Byers, how does it look out front?
Colleen, jak to vypadá venku?
Colleen, how's it look out there?
Měla by vidět, jak to vypadá venku.
She has to see what's out there.
Já byl zavřený, ale vím, jak to vypadá venku.
I was locked up, but I know what it's like outside.
A také chci tak trochu vidět, jak to vypadá venku ve světě.
And, I guess I sort of want to see what it's like out there in the world.
Ale až pozná, jak to vypadá tam venku, ještě ráda se sem vrátí.
But when she sees what it's like out there, this place will look awfully good.
Jak to vypadá venku?
How is it going out there?
Jak to vypadá venku?
Jak to vypadá venku?
What's up out there?
Jak to vypadá venku?
What's it like outside?
Jak to vypadá venku?
How are things out there?
Jak to vypadá venku?
What's going on out there?
Jak to vypadá venku, Nicku?
How are things looking out there, Nick?
Jak to vypadá venku, Fi?
How we doing out there, Fi?
Jak to vypadá venku, drahá?
How is the outside, darling?
Mohu říct že za volantem to vypadá, že se ten vůz naklonil o dost více než jak to vypadá u venku.
I can say, behind the wheel, it feels like this car's leaning quite a bit more than it looks from the outside.
Nevidíš, jak to venku vypadá?
Don't you see what it's doing out there?
Víte jak to tam venku vypadá?
Do you know what it's like out there?
Už ani nevím, jak to venku vlastně vypadá.
I don't know what it's like outside.
Víte vůbec někdo, jak to tam venku vypadá?
Do you have any idea what it's like out there?
Ne tam venku, přemýšleje, jak to asi vypadá uvnitř.
Not out there, wondering what it's like in here.
Podívej, ty už si viděl jak to tam venku vypadá.
Look, you have already seen what it's like out there.
Jen jsem se díval, jak to vypadá tam venku.
I was just checking to see how things were out there.
Vy ale nevíte, jak to tam venku vypadá.
You don't know what it's like.
Kdybys viděI, jak to tam venku vypadá, nežádal bys to.
If you saw how it is out there you wouldn't ask.
Jak to vypadá venku?
What's it like,?
Venku to vypadá jak socializmu.
It's more like Guantanamo Bay out there. Donna.
Jdu se podívat jak to vypadá venku.
I think I will see how things are going out there.

Výsledek: 10424, Čas: 0.0883

Slovo od slova překladem


jak
- how as what like the way
vypadá
- looks seems appears sounds apparently
venku
- out outside there outdoors
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc