JAK TO VYPADÁ VENKU DO ANGLIČTINY

Co je "jak to vypadá venku" do Angličtiny

Výsledek: 4645913, Čas: 0.0526


Příklady Jak To Vypadá Venku ve větě

Colleen, jak to vypadá venku?
Colleen, how's it look out there?
Jak to vypadá venku?
What's it like outside?
Byersi, jak to vypadá venku?
Byers, how does it look out front?
A také chci tak trochu vidět, jak to vypadá venku ve světě.
And, i guess i sort of want to see what it's like out there in the world.
Já byl zavřený, ale vím, jak to vypadá venku.
I was locked up, but i know what it's like outside.
Jak to venku vypadá?
How's the look outside?
Mohu říct že za volantem to vypadá, že se ten vůz naklonil o dost více než jak to vypadá u venku.
I can say, behind the wheel, it feels like this car's leaning quite a bit more than it looks from the outside.
Zapamatuj si z minulýrok... to vypadá venku..., ale není to venku.
Remember from lastyear... this looks like outside... but it isn't outside.
Už ani nevím, jak to venku vlastně vypadá.
I don't know what it's like outside.
Jak to vypadá venku?
What's it like, stuart?
Jak to venku vypadá, zlato?
How's everything on the outside, baby?
Brzy nebude ani vědět jak to venku vypadá.
It's chucking it down outside.
Nevidíš, jak to venku vypadá?
Don't you see what it's doing out there?
Ale až pozná, jak to vypadá tam venku, ještě ráda se sem vrátí.
But when she sees what it's like out there, this place will look awfully good.
Jak to vypadá?
Roger. how does it look?
Jak to vypadá?
How does it look now?
Jak to vypadá?
How does it look? ooh.
Jak to vypadá?
How is it looking?
Jak to vypadá?
How's that look?
Jak to vypadá?
As it seems?
Víte jak to tam venku vypadá?
Do you know what it's like out there?
Podívej, ty už si viděl jak to tam venku vypadá.
Look, you have already seen what it's like out there.
Vypadá to, že jsem venku.
It looks like i'm outtie.
Vypadá to na pěkný dav venku.
Sounds like quite a crowd out there.
Jak to asi bude vypadat venku?
How do you think that will look on a marquee?
Jak to vypadá venku?
How is it going out there?
Jak to vypadá venku?
How is it going outside?
Jak to vypadá venku, fi?
How we doing out there, fi?
Kdybys viděi, jak to tam venku vypadá, nežádal bys to.
If you saw how it is out there you wouldn't ask.
Vypadá to tak, že jsem byl venku více jak hodinu.
Now it seems i have been away for more than an hour.

Výsledek: 4645913, Čas: 0.0526

VIZ TAKÉ
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc