JDE O TO DO ANGLIČTINY

Co je jde o to do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 326, Čas: 0.127

Český-anglický slovník

Příklady použití Jde O To ve větě a jejich překlady

Ale jde o to, že pro tebe všichni chceme to nejlepší.
But the point is we all want what's best for you.
Ale jde o to, že začneme natáčet na konci března.
But the point is, we start taping at the end of march.
Jde o to, zda se zastřelila, nebo to udělal on.
It comes down to whether she shot herself or he shot her. but.
Ale jde o to, že ten polibek mě změnil.
But the point is, that one kiss changed me.
Jde o to, co provedl mojí mámě?
This about what he did to my mom?
Podívej, jde o to.
Jde o to, že vždy budeme dětmi našich rodičů.
The point is, we're always our parents' kids.
Jde o to, že tě nenechá hrát receivera?
Is this about the whole him not letting you play wide receiver thing?
Jde o to, že jsem řekla, že vám říkáme kladivo?
Is this about how i said we called you" the hammer"?
Jo, pokud jde o to.
Yeah, well, about that.
Ne, jde o to, že potřebuju vás oba.
No, the point is, i need both you guys.
Ale jde o to-- musíme si jí udržet spokojenou.
But here's the thing-- we need to keep her satisfied.
Jde o to, že přijdeš o zaměstnance nebo o něco víc?
Is this about losing an employee, or is it something more?
Jde o to, že už je na to zatraceně pozdě.
And the thing about that is, it's too damn late for that.
Jde o to, že kristin melvoyová nevyhrála.
Thing is, kristin melvoy didn't win it.
Hyde, jde o to, že šel na zmrzlinu bez nás.
Hyde, the point is, he went for ice cream without us.
No tak jde o to.
Oh. well, here's the thing.
Jde o to se k tomu přiznat.
It's about not owning up to it.
Jde o to, že oba nemohou být skutečné.
The point is, both can't be real.
Jde o to... ty jsi otec.
Here's the thing- you're the father.
Jde o to, že mám nový byt.
Thing is, i have a new lease.
Jde o to, že barvy toho obrazu a.
The thing about that painting is with the colors and.
Jde o to, že přesně vím, co jsi udělal.
The point is, i know exactly what you did.
Jde o to nedělat jim tu bolest ještě větší než je.
It's about not making their pain any worse than it has to be.
Jde o to, že pro jo něco mám.
Thing is, i have got something for jo.
Prolistoval jsem si tvůj návrh a jde o to.
So i flipped through your proposal, and here's the thing--.
Jde o to, že já na štěstí nevěřím.
Thing is, i don't believe in luck.
Jde o to, straube, že shawn manažera kampaně má.
Here's the thing, straub. shawn already has a campaign manager:.
Jde o to, abysme na sebe neupozorňovali, vandračko.
It's about not drawing attention to ourselves, you little hobo.
Jde o to, že jsme byli v číně.
The point is, we were in china.

Výsledek: 326, Čas: 0.127

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc