Překlad "je mi líto" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 523, Čas: 0.0122

i'm afraid i feel sorry for 'm sorry l'm sorry i-i'm sorry i regret so sorry i feel bad for i'm sad i ´ m sorry i pity very sorry uh , sorry i'm so sorry to hear about im sorry um , sorry i'm sorry

Příklady Je Mi Líto ve větě

Plukovníkovy rozkazy, je mi líto.
Colonel's orders, i'm afraid.
A je mi líto Joea.
And I feel sorry for Joe.

Je mi líto, ale to skutečně nevím.
L'm sorry but I don't know.
Je mi líto, že jsme vás zklamali.
L'm sorry to disappoint you.
Um, je mi líto.
Um, I-I'm sorry.
Katherine, je mi líto toho, co se stalo.
I regret what happened, Katherine.
Je mi líto tebe a pana Chase.
So sorry to you and Mr.

Je mi líto mého táty.
I feel bad for my dad.
A je mi líto, že jste mrtví.
And i'm sad, that you're dead.
Je mi líto, že jsem ji nepoznal lépe.
I ' m sorry I didn ' t get to know her better.
Je mi líto vaší ženy, pane.
I pity your poor wife, sir.
Je mi líto, ale musím přerušit zkoušku.
Very sorry to interrupt your rehearsal.
Je mi líto, ale není tady.
Uh, sorry. he's not here.
Je mi líto Dannyho.
I'm so sorry to hear about Danny.
Je mi líto, jak to dopadlo.
Im sorry how things turned out.
Ne, je mi líto.
No. Um, sorry.
Je mi líto, David tu není.
I'm afraid David isn't here.
Je mi líto Jennifer Anistonové.
I feel sorry for Jennifer Aniston.
Je mi líto, že to musí být takhle.
L'm sorry it had to be this way.
Ale je mi líto.
But l'm sorry.
Ne, je mi líto.
No. No, I-I'm sorry.
Je mi líto, že jsem ti ublížil.
I regret that I hurt you.
Je mi líto, že to muselo být tímto způsobem.
So sorry to have inconvenienced you in this way.
Je mi líto té paní.
I feel bad for that lady, bawbaw-jahn.
Je mi líto, že jsem nikdy nepoznal strejdu Keitha.
I'm sad I never got to meet uncle keith.
Je mi líto, ale nemá to smyl.
I ' m sorry. It ' s useless to wait:.
Je mi líto vaší ignorance, Borgio.
I pity your ignorance, Borgia.
Je mi líto, reverende, nic pro mě.
Uh, sorry, Rev, not for me.
Je mi líto, že jste se rozešli.
I'm so sorry to hear about you guys.
Je mi líto, mám své rozkazy!
Im sorry, I have my orders!

Výsledek: 523, Čas: 0.0122

PŘÍKLADY
VIZ TAKÉ
SYNONYMA
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc