Překlad "je mi líto" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 5724, Čas: 0.2006

i'm sorry i'm afraid i feel sorry for 'm sorry i am sorry am sorry i i was sorry

Příklady Je Mi Líto ve větě

Podívej, je mi líto, že byla tvoje planeta zničena.
Look, i'm sorry your planet was destroyed.
Plukovníkovy rozkazy, je mi líto.
Colonel's orders, i'm afraid.
Je mi líto, charlotte.
I'm sorry, charlotte.
Jen kluci, je mi líto.
Boys only, i'm afraid.
Je mi líto těch kluků v monacu.
I feel sorry for those guys in monaco.
Helen, je mi líto.
Helen, i'm sorry.
Je mi líto, že to musí být takhle.
L'm sorry it had to be this way.
Karofskyho je mi líto, ale to, co udělal, bylo sobecké.
I feel sorry for karofsky, but what he did was selfish.
Je mi líto, ale tvoje matka je mrtvá.
I'm sorry but your mother is dead.
Pane, je mi líto, ale nemůžete kouřit. cože?
Sir, i'm afraid you can't smoke.
Je mi líto, david tu není.
I'm afraid david isn't here.
Je mi to líto, je mi líto, vivaane.
I am sorry, i am sorry vivaan.
Je mi líto vojáku, ale tvé zákony na mě neplatí.
But i'm sorry, officer your rules ain't no good for me.
Je mi líto.
L'm sorry, man.
Je mi líto jennifer anistonové.
I feel sorry for jennifer aniston.
A je mi líto, pokud ho nedopadneme bude znova zabíjet.
And i'm afraid, unless we can catch him he will kill again.
Jadzio, je mi líto, že jsem tě zklamal.
L am sorry i failed to prove myself.
Je mi líto, rodney.
I'm sorry, rodney.
Je mi líto, můžete si to vzít.
L'm sorry, you can have it.
Řekla,' je mi líto, emily.
She said,' i am sorry, emily.
A je mi líto joea.
And i feel sorry for joe.
Podívej, je mi líto, že jdu pozdě.
Okay, look, i'm sorry i'm a little late.
Je mi líto, randy.
I'm sorry, randy.
Je mi líto, ale musí jít s tebou.
I am sorry, but they have to go with you.
Je mi líto, ale doktor tu už nepomůže.
I'm afraid a doctor won't be any use.
Ale je mi líto, že jsem tam nemohl být.
But i was sorry i couldn't be there.
Je mi líto jeho pacientů.
I feel sorry for his patients.
Je mi líto, pánové.
L'm sorry, gentleman.
Je mi líto, že jsme nemohli mít děti.
I was sorry we couldn't have children.
Je mi líto té mladé dámy.
I feel sorry for the young lady.

Výsledek: 5724, Čas: 0.2006

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "je mi líto"


promiň mi
je mi to líto
mi líto
bojím se
mám strach
lituji
moc líto
mrzelo mě
omlouvám se
promiňte
soucítím
mě to mrzí
obávám se
mám obavy
pardon
se omlouvám
mrzí mě to
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc