JE MI LÍTO DO ANGLIČTINY

Co je "je mi líto" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 5724, Čas: 0.2361

Klikněte na anglický překlad pro filtrování výsledků

Příklady použití "Je Mi Líto" ve větě a jejich překlady

Helen, je mi líto.
Helen, i'm sorry.
Je mi líto, david tu není.
I'm afraid david isn't here.
Podívej, je mi líto, že byla tvoje planeta zničena.
Look, i'm sorry your planet was destroyed.
A je mi líto joea.
And i feel sorry for joe.
Plukovníkovy rozkazy, je mi líto.
Colonel's orders, i'm afraid.
Je mi líto, charlotte.
I'm sorry, charlotte.
Je mi líto těch kluků v monacu.
I feel sorry for those guys in monaco.
Je mi líto, pánové.
L'm sorry, gentleman.
Jen kluci, je mi líto.
Boys only, i'm afraid.
Je mi líto, rodney.
I'm sorry, rodney.
A je mi líto, pokud ho nedopadneme bude znova zabíjet.
And i'm afraid, unless we can catch him he will kill again.
Je mi líto, mattie.
I'm sorry, mattie.
Řekla,' je mi líto, emily.
She said,' i am sorry, emily.
Je mi líto, můžete si to vzít.
L'm sorry, you can have it.
Je mi líto jennifer anistonové.
I feel sorry for jennifer aniston.
Je mi líto, randy.
I'm sorry, randy.
Pane, je mi líto, ale nemůžete kouřit. cože?
Sir, i'm afraid you can't smoke.
Je mi líto, ale to skutečně nevím.
L'm sorry but i don't know.
Je mi líto, ale musí jít s tebou.
I am sorry, but they have to go with you.
Plukovníku, je mi líto, že jsem vás dříve nevaroval.
Colonel, i'm sorry i didn't warn you about that sooner.
Karofskyho je mi líto, ale to, co udělal, bylo sobecké.
I feel sorry for karofsky, but what he did was selfish.
Je mi líto, juliane.
L'm sorry, julian.
Pane acevedo, je mi líto, že máte finanční potíže.
Acevedo, i am sorry you're having financial difficulties.
Ale je mi líto, že jsem tam nemohl být.
But i was sorry i couldn't be there.
Je mi líto, cicily.
I'm sorry, cicily.
Podívej, je mi líto, že jdu pozdě.
Okay, look, i'm sorry i'm a little late.
Ne, zaručeně 17, je mi líto.
No, definitely 17, i'm afraid.
Je mi líto, toho tvýho ducha.
I feel sorry for your ghost.
Je mi líto, ale asi ti nemohu říct přesnou polohu.
I'm afraid i can't tell you the exact location.
Je mi líto, že to musí být takhle.
L'm sorry it had to be this way.

Výsledek: 5724, Čas: 0.2361

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMUM

S Synonyma "je mi líto"


promiň mi
je mi to líto
lituji
mrzelo mě
bojím
soucítím
mám obavy
promiňte
mrzí mě to
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc