JE MI TO LÍTO DO ANGLIČTINY

Co je je mi to líto do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1912, Čas: 0.0746

Český-anglický slovník

Příklady použití Je Mi To Líto ve větě a jejich překlady

Ano a je mi to líto.
Yes and i'm sorry.
Lois, je mi to líto, já jen.
Lois, i'm sorry. i just.
No, je mi to líto, lorelai.
Well, i am sorry, lorelai.
A je mi to líto, ale.
And i'm sorry, but.
Sáro... já... je mi to líto.
Sara... I... i am sorry.
Nedokážu vám říct, jak je mi to líto, kapitáne.
I can't tell you how sorry i am, captain.
Ani nevíte, jak je mi to líto, excelence.
You don't know how sorry i am, excellency.
Neřekla jsem, že je mi to líto.
I never said i was sorry.
Nevymlouvám se, ale je mi to líto.
No excuses, but i am sorry.
Padmé, je mi to líto.
Padmé, i'm sorry.
Meredith, je mi to líto.
Meredith, i am sorry.
A že je mi to líto.
And that i was sorry.
Ne, je mi to líto, ikki.
No, i'm sorry ikki.
Ani nevíte, jak je mi to líto, pane.
You don't know how sorry i am, sir.
Ano, je mi to líto.
Yes. i'm sorry.
Betty, je mi to líto.
Betty, i am sorry.
Podívejte, jak je mi to líto!".
Look how sorry i am!
A říct, že je mi to líto.
And to say i was sorry.
Řekni jí, že je mi to líto.
Tell her i said i was sorry.
Teddy, chci jenom abys věděl jak moc je mi to líto.
Teddy, i just want you to know how truly sorry i am.
Je mi to líto, debbie.
I am sorry, debbie.
Ellie, je mi to líto, ale máma nepřijde.
Ellie, i'm sorry, but mom is not coming.
Jessi, řekl jsem, že je mi to líto.
Jesse, i said i was sorry.
Kdyby jen věděly, jak je mi to líto.
If only they knew how sorry i am.
Je mi to líto, katherine.
I am sorry, katherine.
Nemohu vám ani říci, jak je mi to líto.
I can't begin to tell you how sorry i am.
Přál bych si, abych mohl říct, že je mi to líto.
Wish i could say i was sorry.

Výsledek: 1912, Čas: 0.0746

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc