Překlad "je na cestě" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 703, Čas: 0.0115

he's on his way is on his way is on the way is en route is coming is on the move is on the road he's on the road are on the way 's on his way he was on his way he is on his way 's on the way are en route was on his way was on the way are coming

Příklady Je Na Cestě ve větě

Oh, je na cestě.
Oh, he's on his way.
Davis je na cestě.
Davis is on his way.

Čína je na cestě.
China is on the way.
Torresová je na cestě.
Torres is en route.
Lillian je na cestě. Jdi za ní.
Lillian is coming, go with her.
Leeův klan už je na cestě.
Lee's clan is on the move.
Takže TARDIS je na cestě doShang-Tu?
So the TARDIS is on the road to Shang-Tu, eh?

Ne, je na cestě.
He's on the road now.
Státní policie je na cestě.
State Police are on the way.
Ale on je na cestě do Hamaru.
But he's on his way to Hamar.
Říkal, že je na cestě domů.
They said he was on his way home.
Dobrá, už je na cestě.
Ale on je na cestě.
But he's on the way.
Místní policie je na cestě.
Local police are en route.
Vzkazuje, že Owen je na cestě nahoru.
Telling me owen was on his way up.
Starosta říkal, že nový učitel je na cestě.
The mayor said a new teacher was on the way.
Policie je na cestě, ale potřebujeme sanitku.
Cops are coming but we need an ambulance!
Je na cestě do Chicaga.
He's on his way to Chicago.
Můj právník je na cestě sem.
My lawyer is on his way.
Pomoc je na cestě, zlato.
Help is on the way, sweetheart.
Rafael je na cestě z Barcelony, jak sis přála.
Rafael is en route from Barcelona as you requested.
Mé dítě už je na cestě.
My baby is coming.
Snoop Dog je na cestě.
Snoop Dog is on the move.
Pomoc je na cestě.
Help is on the road.
Ne, je na cestě.
No, he's on the road.
Jednotka je na cestě.
Units are on the way.
Volal, je na cestě.
He just called. he's on his way.
Prý už je na cestě z práce domů.
He said he was on his way home from work.
Hujooro, už je na cestě.
He is on his way, Hujoor.
Kdo je na cestě?
Who's on the way over?

Výsledek: 703, Čas: 0.0115

PŘÍKLADY
SYNONYMA

S Synonyma "je na cestě"


tak
pochází
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc