Překlad "je na cestě" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 331, Čas: 0.3808

he's on his way is en route is coming is on the move is on the road he was on his way he is on his way are en route are coming

Příklady Je Na Cestě ve větě

Ale jsem si jistý že je na cestě zpátky na planetu.
But i'm sure he's on his way back to the planet.
Oh, je na cestě.
Oh, he's on his way.
Michael je na cestě se zásahovým týmem, odhadovaný čas dojezdu- 2 minuty.
Michael is en route with a strike team, eta 2 minutes.
Lillian je na cestě. jdi za ní.
Lillian is coming, go with her.
Tým vlk je na cestě z letiště.
Wolf team is en route from the airport.
Je na cestě do chicaga.
He's on his way to chicago.
Snoop dog je na cestě.
Snoop dog is on the move.
To dítě je na cestě,
This kid is coming,
Možná že je na cestě zpět do kontroly.
Maybe he's on his way back to control.
Rafael je na cestě z barcelony, jak sis přála.
Rafael is en route from barcelona as you requested.
Podezřelé vozidlo je na cestě.
Suspect vehicle is on the move.
Takže TARDIS je na cestě doshang-tu?
So the TARDIS is on the road to shang-tu, eh?
Partner oběti, jerry cooper,... je na cestě nahoru.
The victim's partner, jerry cooper-- he's on his way up.
Táta je na cestě, a do té doby se musíme držet.
Your father is coming, and until then we have to be strong.
Torresová je na cestě.
Torres is en route.
Vaše ctihodnosti, jsem si jistá, že je na cestě.
Your honor, i'm sure he's on his way.
Leeův klan už je na cestě.
Lee's clan is on the move.
Sanitka je na cestě.
Ambulance is en route.
Vydržte, pomoc je na cestě.
Hang on. help is coming.
Říkal, že je na cestě na floridu na přednášku.
He said he was on his way to florida to give a lecture.
Pomoc je na cestě.
Help is on the road.
Myslím, že tato země je na cestě ke skvělé budoucnosti.
I think this country is on the road to a great future.
je na cestě.
He is on his way.
Titanik je na cestě z planety sto v pásu cassavalia.
The titanic is en route from the planet sto in the casivanian belt.
Mcdow už je na cestě.
Mcdow is on the move.
Poslední zpráva říká, že je na cestě do říma.
My last report said he was on his way to rome.
Je na cestě do pahrumpu v nevadě.
He's on his way to pahrump, nevada.
Táta je na cestě.
My dad is coming.
Váš věrný služebník je na cestě!
Your trusted servant is on the move!
Je na cestě do nemocnice NAVY ve španělsku.
He's on his way to a navy hospital in spain.

Výsledek: 331, Čas: 0.3808

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "je na cestě"


se blíží
jde
pocházejí
je tady
přijede
je v pohybu
přijíždějí
se dostává
přijde
jedou
došla
sem
se vrací
sem přijdou
vstupuje
přiletí
se vrátí
je na pochodu
dorazí
si jdou
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc