JE NA CESTĚ DO ANGLIČTINY

Co je je na cestě do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 876, Čas: 0.1402

Příklady použití Je Na Cestě ve větě a jejich překlady

Oh, je na cestě.
Plukovník fannin je na cestě z goliadu se 400 muži.
Colonel fannin is en route from goliad with 400 men.
Možná že je na cestě zpět do kontroly.
Maybe he's on his way back to control.
Je na cestě do chicaga.
He's on his way to chicago.

Satelit je na cestě, teď.
The satellite is en route now.
Táta je na cestě.
My dad is coming.
Prezident je na cestě.
President is en route.
Ale jsem si jistý že je na cestě zpátky na planetu.
But i'm sure he's on his way back to the planet.
Vydržte, pomoc je na cestě.
Hang on. help is coming.
Podezřelé vozidlo je na cestě.
Suspect vehicle is on the move.
Je na cestě do pahrumpu v nevadě.
He's on his way to pahrump, nevada.
Váš věrný služebník je na cestě!
Your trusted servant is on the move!
To dítě je na cestě,
This kid is coming,
Takže TARDIS je na cestě doshang-tu?
So the TARDIS is on the road to shang-tu, eh?
Titanik je na cestě z planety sto v pásu cassavalia.
The titanic is en route from the planet sto in the casivanian belt.
Doktor miquis už je na cestě.
Doctor miquis is coming.
Zbytek je na cestě do pulau tekongu.
The rest is en route to pulau tekong.
Je na cestě do nemocnice NAVY ve španělsku.
He's on his way to a navy hospital in spain.
Mcdow už je na cestě.
Pomoc je na cestě.
Říkal, že je na cestě na floridu na přednášku.
He said he was on his way to florida to give a lecture.
Leeův klan už je na cestě.
Lee's clan is on the move.
Je na cestě k tobě, johne.
He's on his way out to you, john.".
Myslím, že tato země je na cestě ke skvělé budoucnosti.
I think this country is on the road to a great future.
Říkal, že je na cestě domů.
They said he was on his way home.
Jonathan siravo je na cestě.
Jonathan siravo is en route.
Ale cruz už je na cestě.
But cruz is coming.
je na cestě.
Zbytek je na cestě k nejpravděpodobnějším cílům.
The rest are en route to high probability targets.
A už je na cestě.
He is on his way already.

Výsledek: 876, Čas: 0.1402

VIZ TAKÉ

Viz také


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc