Překlad "je to těžké" ve Anglický

Výsledek: 404, Čas: 0.0147

it's difficult it's tough this is difficult it's heavy it's rough it's complicated it's hard hard it is it is hard it is difficult difficult it is hard it was is it difficult

Příklady Je To Těžké ve větě

V Londýně je to těžké.
It's difficult in London.
Vím, že je to těžké tady být.
I know it's tough to be here, I know.

Víme, jak je to těžké.
We know this is difficult.
Samozřejmě, že je to těžké.
Of course it's heavy.
Vím, že je to těžké.
Look, I know it's rough.
Je to těžké být král, Diego.
It's complicated being king, Diego.
Víš jak je to těžké, udělat něco dokonale?
Do you know how hard it is to do something perfectly?

Ano Meenammo, je to těžké, ale.
Yes Meenamma, it is hard, but.
Je to těžké, já vím.
It is difficult, I know.
Chápu, jak je to těžké, ale.
I understand how difficult it is, but.
Víš, jak je to těžké tady natáčet?
Do you know how hard it was to film here?
Proč je to těžké?
Why is it difficult to guess?
Vím, že je to těžké, Stine.
I know it's difficult, Stine.
Vím, že je to těžké, Caitlin.
I know it's tough, Caitlin.
Vím, že je to těžké, Mary.
I know this is difficult, Mary.
Opatrně, je to těžké.
Careful, it's heavy.
V dnešní ekonomice je to těžké.
Today's economy, it's rough out there.
Ty ani netušíš jak je to těžké, Phoebe.
You just don't know how hard it is, Phoebe.
Vážně, je to těžké.
Seriously, it is hard.
Paní předsedající, je to těžké.
Madam President, it is difficult.
Ukážu mu, jak je to těžké.
I'm going to let him see how difficult it is.
Skoro jsem zapomněla, jak je to těžké.
I almost forgot how hard it was.
Je to těžké nebo časově náročné?
Is it difficult or time-consuming?
No, je to těžké popsat.
Well, it's difficult to describe.
Souhlasím. Je to těžké.
I agree it's tough.
Vím, že je to těžké, ale prosím!
I know this is difficult but, please!
Vím, že je to těžké.
I know it's heavy.
Napoprvé je to těžké.
It's rough the first time.
Víš, jak je to těžké?
Do you know how hard it is?
No opravdu je to těžké.
Well, it is hard.

Výsledek: 404, Čas: 0.0147

PŘÍKLADY
VIZ TAKÉ
Viz také
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc