JE TO TĚŽKÉ DO ANGLIČTINY

Co je "je to těžké" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 663, Čas: 0.1799

it's hard it's difficult it's tough it's heavy it's rough it's complicated hard it is it is hard it is difficult difficult it is hard it was is it difficult

Příklady Je To Těžké ve větě

A je to těžké, protože všichni tři jsou talentovaní,
And it's hard, because they're all three talented.
Vím, že je to těžké, ale je to jediný způsob.
I know it's hard, but it's the only way.
V londýně je to těžké.
It's difficult in london.
Vím, že je to těžké tady být.
I know it's tough to be here, i know.
Vím, že je to těžké, gary.
I know it's hard, gary.
Vím, že je to těžké, stine.
I know it's difficult, stine.
Vím, že je to těžké, ale musíte být trpělivý.
I know it's hard, but you have to be patient.
Vím, je to těžké, ale musíme být v klidu.
I know it's tough; we just have to be calm.
Jo, je to těžké.
Yeah, it's heavy.
Vím že je to těžké, ale prosím, pokuste se nehýbat!
I know it's difficult, but please, try not to move.
No, je to těžké popsat.
Well, it's difficult to describe.
Vím, že je to těžké.
Look, i know it's rough.
Ale pro sylvestera je to těžké, nemyslíte?
But it's tough on sylvester, don't you think?
Vím, že je to těžké, miku.
I know it's hard, mike.
Je to těžké.
Whoa! it's heavy!
Teď je to těžké, protože zůstaly nezodpovězeny po dlouhou dobu.
It's difficult now because they have gone unanswered for so long.
Vím, že je to těžké, seane.
I know it's hard, sean.
Neřeknete jen, že je to těžké, i když je.
You don't just say it's complicated, even if it is.
Pozor, je to těžké.
Look out, it's heavy.
Napoprvé je to těžké.
It's rough the first time.
Vím, že je to těžké, caitlin.
I know it's tough, caitlin.
Je to těžké dokonce mezi dvěma japonci.
It's difficult even between two japanese.
Jo, je to těžké... hele, támhle letí další!
Yes, it's complicated. look, another one!
V dnešní ekonomice je to těžké.
Today's economy, it's rough out there.
Dejte, je to těžké.
Give it, it's heavy.
Souhlasím. je to těžké.
I agree it's tough.
Nevíte, jak je to těžké, ian.
You don't know how hard it is, ian.
A je to těžké a komplikované.
And it's hard, it's complicated.
Je to těžké být král, diego.
It's complicated being king, diego.
Je to těžké, hazardovat s životem někoho jiného.
It's rough, rolling the dice with someone else's life.

Výsledek: 663, Čas: 0.1799

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "je to těžké"


je to komplikovaný
to není lehké
je to náročný
to je složitý
to je komplikovaný
to není snadné
je to tvrdé
je to složitý
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc