Překlad "je to tady" ve Anglický

Výsledek: 227, Čas: 0.0164

it's here this place is there you it's right there there it it's happening it's coming it's showtime here it is it is here it was here

Příklady Je To Tady ve větě

Gilesi, je to tady!
Giles, it's here!
A pospěště si, dokud je to tady pořád francouzské.
And make it fast, while this place is still French.

Zase je to tady, chováš se jako spratek.
There you go acting like a brat again.
Je to tady na letáku.
It's right there on the flyer.
A je to tady, to polknutí.
There it goes, the swallowing.
Dobře, je to tady.
Okay, it's happening.
je to tady, už je to tady.
It's coming, it's coming.

A je to tady.
And it's showtime.
A je to tady. Vrátil jsem se.
Here it is, I had a comeback.
Jdeme, je to tady.
We go, it is here.
Netvrdil, že je to tady.
He didn't say it was here.
Earle, už je to tady!
Earl, it's here!
Pořád si myslíš, že je to tady gejské, Shilo?
Still think this place is gay, Shilo?
A je to tady zas... Zase vydáváš rozkazy, Masone?
There you go barking orders again, Mason.
Všechno je to tady, když dokážeš vyhrát.
It's right there, if you can just win.
A je to tady.
And there it comes.
Je to tady, Rayi.
It's happening, Ray.
je to tady, Luku!
It's showtime, Luke!
A je to tady, ten den.
And here it is, the day.
Ano, je to tady, ale.
Yes, it is here, but.
Jak jste věděli, že je to tady? Nevěděli.
How did you know it was here?
Hej chlapi, je to tady.
Hey, boys, it's here.
Odteď je to tady vše o komunitě a spolupráci.
Now, this place is all about community and collaboration.
Je to tady v těch Dopisech.
It's right there in the letters.
A už je to tady zas.
Oh, there it goes again.
Je to tady, Claire.
It's happening, Claire.
Ooh, ooh, je to tady, baby.
Ooh, ooh, here it is, baby.
Koukni se, jak je to tady zepředu špinavé.
Look how dirty it is here in front.
Myslela jsem, že je to tady.
I thought it was here.
Jiro, je to tady.
Jiro, it's here!

Výsledek: 227, Čas: 0.0164

VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc