JE TO TADY DO ANGLIČTINY

Co je je to tady do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 227, Čas: 0.3456

Příklady použití Je To Tady ve větě a jejich překlady

Gilesi, je to tady!
Giles, it's here!
Pořád si myslíš, že je to tady gejské, shilo?
Still think this place is gay, shilo?
Hej chlapi, je to tady.
Hey, boys, it's here.
Earle, už je to tady!
Earl, it's here!

A pospěště si, dokud je to tady pořád francouzské.
And make it fast, while this place is still french.
Všechno je to tady, když dokážeš vyhrát.
It's right there, if you can just win.
Odteď je to tady vše o komunitě a spolupráci.
Now, this place is all about community and collaboration.
Je to tady v těch dopisech.
It's right there in the letters.
Jiro, je to tady.
Jiro, it's here!
No, je to tady.
Oh, well, it's right there.
A je to tady zase, mluvíš za nás oba.
There you go again, speaking for the both of us.
A je to tady v chicagu.
And it's here in chicago.
Je to tady, rayi.
Říkal jsem ti, že je to tady to pravý, ne?
I told you this place is the shit, right?
Když je to tady, kontrola trakce je zapnutá.
When it's here, the traction control is on.
Je to tady, claire.
It's happening, claire.
To jo, ale podívej se jak je to tady obrovské.
Yeah, but look how big this place is.
Zase je to tady, chováš se jako spratek.
There you go acting like a brat again.
Je to tady na letáku.
It's right there on the flyer.
je to tady, už je to tady.
A už je to tady zas.
Oh, there it goes again.
Je to tady ve stejném stavu jako v době těch vražd.
This place is exactly how it was at the time of the murders.
Pokud existuje peklo, je to tady a já v něm.
If hell exists it's here and i'm in it.
A je to tady zas... zase vydáváš rozkazy, masone?
There you go barking orders again, mason.
A podívejme-- je to tady!
And look-- it's here!
Víte, vážně si myslím, že je to tady roztomilé.
You know, i really think that this place is cute.
Objektivně vzato jsem inteligentnější...- a je to tady.
Well, objectively i'm more intelligent... there you go.

Výsledek: 227, Čas: 0.3456

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc