Překlad "je to tak" ve Anglický

Výsledek: 1555, Čas: 0.0224

it's so is that right it's true aren't you didn't you is that correct it's just it's been such that's the way it it's too it's kind it's sort won't you that's the case wouldn't you well , it's ls it that it is that way it is the way it was , then is that it then

Příklady Je To Tak ve větě

Yeah, je to tak cihelnáté a schodišťovité a patrovité.
Yeah, it's so bricky and stairsy and floory.
Je to tak, Karle?
Is that right, Karl?

Je to tak, Piggy.
It's true, Piggy.
Jsi slavný, je to tak?
You're famous, aren't you?
Tak ses chtěl pomstít? Je to tak?
So, you wanted revenge, didn't you?
Takže jste byl Ziggyho účetní, je to tak?
So you were ziggy's accountant. Is that correct?
Protože je to tak snazší.
Because it's just easier.

Pane Dellere, už je to tak dlouho.
Deller's, it's been such a long time.
Pokud je to tak, v pohodě.
If that's the way it is, fine.
Jo, je to tak rozkošné.
Yeah, it's too cute.
Jo, je to tak těžké.
Yeah, it's kind of hard to.
Promiňte, že je to tak narychlo.
Sorry it's sort of slapdash.
A vy mu to usnadníte, je to tak?
And you will facilitate that, won't you?
No jestli je to tak,
Well, if that's the case,
Že je to tak, pane Méďo?
Wouldn't you, mr. Bear?
Je to tak 100 000 akrů k prohledání.
Well, it's 100 000 acres to cover.
Je to tak snadný?
Ls it that easy?
Ne, je to tak.
No, it is that way.
Chci říct, jestli je to tak, že já.
If it is the way i'm hoping.
Takže je to tak?
So is that it then?
Oh, Margaret, je to tak těžké!
Oh, Margaret, it's so hard!
Colville... je to tak?
Colville... is that right?
Ano teti, je to tak.
Yes Auntie, it's true.
Jste milenci, je to tak?
You're lovers, aren't you?
Musela sis přát mojí smrt, je to tak?
You must have wished my death, didn't you?
Ben Salter je váš nevlastní bratr, je to tak?
Ben Salter is your half brother, is that correct?
Teď je to tak trochu Mike a nic dál.
Now, it's just kind of Mike and nothing.
je to tak dlouho, Nate.
It's been such a long time, Nate.
Můj milý, jestli je to tak.
Dear, if that's the way it has to be.
Ale je to tak podezřelé, celé to zřícení.
But it's too fishy the way it collapse.

Výsledek: 1555, Čas: 0.0224

PŘÍKLADY
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc