JE TO TAK DO ANGLIČTINY

Co je "je to tak" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1762, Čas: 0.2321

it's so is that right it's true didn't you aren't you is that correct it's just it's too it's been such that's right it is so don't you it was so weren't you are you not that's correct it is true it is so ain't you

Příklady Je To Tak ve větě

Yeah, je to tak cihelnáté a schodišťovité a patrovité.
Yeah, it's so bricky and stairsy and floory.
Je to tak, karle?
Is that right, karl?
Oh, margaret, je to tak těžké!
Oh, margaret, it's so hard!
Oh, je to tak smutné.
Oh, it's so sad.
Ale je to tak, chlape.
But it's true, man.
Colville... je to tak?
Colville... is that right?
Tak ses chtěl pomstít? je to tak?
So, you wanted revenge, didn't you?
Počkat, je to tak?
Wait. is that right?
Je to tak, piggy.
It's true, piggy.
Ale je to tak osamělé místo.
But it's so lonely.
Je to tak, nicku?
Is that right, nick?
Jsi slavný, je to tak?
You're famous, aren't you?
Steve, je to tak romantické.
Steve, it's so romantic.
Musela sis přát mojí smrt, je to tak?
You must have wished my death, didn't you?
Ano teti, je to tak.
Yes auntie, it's true.
Měl jsi strach a utekl jsi, je to tak.
You got scared and ran, didn't you.
Jsi stále plná překvapení, že je to tak, kelly graham?
You're just full of surprises, aren't you, kelly graham?
Ben salter je váš nevlastní bratr, je to tak?
Ben salter is your half brother, is that correct?
Je to tak, jessico.
It's true, jessica.
Ale když je to tak dobrý!
But it's so good!
Je to tak, mino?
Is that right, mina?
Řekl jste to své přítelkyni margaret, je to tak?
You did tell your friend margaret, didn't you?
Petere, je to tak dobrý.
Peter, it's so good.
Jeff, je to tak?
Jeff. is that right?
A,um,vy jste znal paní sporafina? je to tak?
And, um, you knew ms. sporafina, is that correct?
Teď je to tak trochu mike a nic dál.
Now, it's just kind of mike and nothing.
Je to tak, herkule.
It's true, hercules.
Jste milenci, je to tak?
You're lovers, aren't you?
Phoebe, tys ji krmila, je to tak?
Phoebe, you fed her, didn't you?
Takže jste se nemusela obávat únosu, je to tak?
So you weren't concerned about kidnappers, is that correct?

Výsledek: 1762, Čas: 0.2321

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "je to tak"


to je v pořádku
nejste
neděláš
to máš pravdu
je to v pořádku
je pravdivý
má pravdu
to platí
žejo
nebyls
nejsi ty
je pravdou
přesně tak
nebojíš
neuděláš
nejseš
copak vy
je to opravdová
nejseš ty
ne snad
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc