JE TO V POŘÁDKU DO ANGLIČTINY

Co je je to v pořádku do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1070, Čas: 0.1202

Český-anglický slovník

Příklady použití Je To V Pořádku ve větě a jejich překlady

Holly, je to v pořádku.
Holly, it's okay.
Mae, je to v pořádku.
je to v pořádku tady jsme v bezpečí.
It's OK. we're safe in here.
Gwen, je to v pořádku.
Andy, je to v pořádku.
Andy, it's fine.
Eddie, je to v pořádku.
Eddie, it's OK.
Courtney, je to v pořádku.
Courtney, it's okay.
Pane fostere, je to v pořádku.
Mr foster, it's all right.
Ne, je to v pořádku, my... teď jsi v bezpečí.
No, it's OK, we... you're safe now.
Je to v pořádku, leone.
It's alright, leon.
Harry, je to v pořádku.
Harry, it's all right.
Nemůžete říct, že je to v pořádku.
You can't say it's fine.
Právě teď je to v pořádku, problém je budoucnost.
Right now it's okay, the problem is the future.
A teď je to v pořádku.
And now it's okay.
Víš, je to v pořádku, leone.
You know, it's all right, leon.
A je to v pořádku, protože má jag.
And it's OK because he's got a jag.
Pak je to v pořádku.
It's good then.
Doro, už je to v pořádku, tady policie.
Dora, it's alright, it's police.
Vlastně, hari, je to v pořádku.
Actually, hari. it's fine.
Cate, je to v pořádku.
Cate, it's fine.
je to v pořádku, než vyrazíme.
Double-check that, make sure it's secure before we go.
Jen mi řekni, je to v pořádku?
Just tell me, it's alright.
Ne-ne-ne, ne-ne-ne, je to v pořádku.
No-no-no, no-no-no, it's good.
Pokud si myslíte, že je to v pořádku, pane,
If you think it's all right, sir,
Ne opravdu, je to v pořádku.
No really, it's OK.
Je to v pořádku, buď s vicki.
It's good. go with vicki.
Teď je to v pořádku.

Výsledek: 1070, Čas: 0.1202

"Je to v pořádku" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc