JE TO V POŘÁDKU DO ANGLIČTINY

Co je "je to v pořádku" do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1070, Čas: 0.1211

it's okay it's all right it's OK it's fine it's alright it's good it's secure is it okay it was okay it was all right is it all right it is all right it was fine it was OK is it alright

Příklady Je To V Pořádku ve větě

Holly, je to v pořádku.
Holly, it's okay.
Ale... je to v pořádku.
But... but it's okay.
Mae, je to v pořádku.
Mae, it's all right.
je to v pořádku tady jsme v bezpečí.
It's OK. we're safe in here.
Gwen, je to v pořádku.
Gwen, it's all right.
Lux, je to v pořádku.
Lux, it's okay.
Andy, je to v pořádku.
Andy, it's fine.
Eddie, je to v pořádku.
Eddie, it's OK.
Courtney, je to v pořádku.
Courtney, it's okay.
Pane fostere, je to v pořádku.
Mr foster, it's all right.
Ne, je to v pořádku, my... teď jsi v bezpečí.
No, it's OK, we... you're safe now.
Je to v pořádku, leone.
It's alright, leon.
Harry, je to v pořádku.
Harry, it's all right.
Nemůžete říct, že je to v pořádku.
You can't say it's fine.
Právě teď je to v pořádku, problém je budoucnost.
Right now it's okay, the problem is the future.
A teď je to v pořádku.
And now it's okay.
Víš, je to v pořádku, leone.
You know, it's all right, leon.
A je to v pořádku, protože má jag.
And it's OK because he's got a jag.
Pak je to v pořádku.
It's good then.
Doro, už je to v pořádku, tady policie.
Dora, it's alright, it's police.
Vlastně, hari, je to v pořádku.
Actually, hari. it's fine.
Leslie, je to v pořádku.
Leslie, it's okay.
Cate, je to v pořádku.
Cate, it's fine.
je to v pořádku, než vyrazíme.
Double-check that, make sure it's secure before we go.
Jen mi řekni, je to v pořádku?
Just tell me, it's alright.
Ne-ne-ne, ne-ne-ne, je to v pořádku.
No-no-no, no-no-no, it's good.
Pokud si myslíte, že je to v pořádku, pane,
If you think it's all right, sir,
Ne opravdu, je to v pořádku.
No really, it's OK.
Je to v pořádku, buď s vicki.
It's good. go with vicki.
Teď je to v pořádku.
It's alright now.

Výsledek: 1070, Čas: 0.1211

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "je to v pořádku"


nevadí
to je v pořádku
to bylo v pohodě
to stačí
je to ok
je to vpořádku
bylo to fajn
to je dobře
to je vpořádku
bylo to v pohodě
je to okay
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc