Překlad "je v pořádku" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 5010, Čas: 0.4528

's okay 's all right 's fine 's OK 's alright is good is in order is safe is normal is fine is okay is all right are fine was okay am fine is ok is OK is alright 's good am okay was OK 's safe am good be all right are good are all right are normal

Příklady Je V Pořádku ve větě

To je v pořádku, chceme ti pomoct.
It's okay, we want to help you.
Peyton, to je v pořádku.
Peyton, it's okay.
To je v pořádku, leo.
It's all right, leo.
To je v pořádku, willow.
It's all right, willow.
To je v pořádku, kelly.
It's okay, kelly.
Stefane, to je v pořádku.
Stefan, it's fine.
To je v pořádku, sarah jane.
It's OK, sarah jane.
To je v pořádku, brooke.
It's okay, brooke.
Dafu, to je v pořádku.
Dafu, it's fine.
To je v pořádku, artie.
It's all right, artie.
Willow, to je v pořádku.
Willow, it's OK.
Pete, to je v pořádku.
Pete, it's all right.
Tru, to je v pořádku.
Tru, it's okay.
To je v pořádku, tino.
It's alright, tina.
Andy, to je v pořádku.
Andy, that's fine.
Artime, to je v pořádku.
Artim, it's all right.
To je v pořádku, paco.
It's OK, paco.
Erico, to je v pořádku.
Erica, it's fine.
Falešný orgasmus je v pořádku?
A faked orgasm is good?
To je v pořádku, virginie.
It's alright, virginia.
To je v pořádku, jess.
It's okay, jess.
To je v pořádku, bo.
It's okay, bo.
To je v pořádku, gustavo.
It's all right, gustavo.
To je v pořádku, johne.
It's alright, john.
To je v pořádku, ruby.
It's OK, ruby.
To je v pořádku pane diarro.
It is in order, mr.
Puls je v pořádku.
Okay, pulse is good.
To je v pořádku, vire.
That's fine, vir.
To je v pořádku, jestli jsi.
It's OK if you are.
Opoždění porodu je v pořádku.
A late birth is good.

Výsledek: 5010, Čas: 0.4528

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "je v pořádku"


je dobrý
fajn
jsem v pohodě
bude stačit
je krásná
bude dobrý
je hezký
být dobrý
je normální
je chráněn
jsem dobrý
jsem rád
je super
jsme v pohodě
je vpořádku
jsou bezpečné
jsou v pohodě
stačí
je hodný
jsem dobrej
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc