JEN MI ŘEKNI DO ANGLIČTINY

Co je jen mi řekni do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 450, Čas: 0.0957

Příklady použití Jen Mi Řekni ve větě a jejich překlady

Prosím, richarde, jen mi řekni, co víš.
Please, richard, just tell me what you know.
Jen mi řekni, až budeš chtít, ano?
Just let me know when you're ready, okay?
Ale jen mi řekni, za co byl tvůj otec ve vězení?
But just tell me, what was your father in prison for?
Jen mi řekni, jak ti můžu pomoct.
Just let me know how i can help.

Jen mi řekni, kde je ten prsten.
Just tell me where that ring is.
Jen mi řekni, že budeš opatrná.
Just say you will be careful.
Jen mi řekni, co se děje zrovna teď, jo?
Just say what's happening now, okay? right now.
Jen mi řekni, co chceš, abych udělala.
Just let me know what you want me to do.
Jen mi řekni, kde tě najdu.
Just-just tell me where i can find you.
Mistře qiu jsem ah mo jen mi řekni, co chcete.
Master qiu, i am ah mo just tell me what you want.
Jen mi řekni, že si ho nechceš brát.
Just say you won't marry him.
Jen mi řekni, co všechno jsi ochotna pro slávu udělat.
Just let me know how far you're willing to go for fame.
Skyler, jen mi řekni.
Skyler, just tell me-.
Cyi, jen mi řekni, kde je.
Cy, just tell me where she is.
Jen mi řekni, co mám udělat, abys mi odpustil.
Just let me know what it will take for you to forgive me.
Jen mi řekni den předem.
Just let me know the day before.
Dobře, jen mi řekni čas a místo a já tam budu.
Okay, just tell me the time and place, and i'm there.
Jen mi řekni, kde jsi, a já pro tebe přijedu.
Just tell me where you are, and i will come and get you.
Jen mi řekni, až bude čtvrt na šest.
Just let me know when it's a quarter of 6 : 00.
Jen mi řekni, co ta krysa chce vařit.
Just tell me what the rat wants to cook.
Jen mi řekni, kde jsou ty bomby.
Just tell me where the bombs are.
Jen mi řekni, proč jsem zde.
Just tell me why i'm here.
Jen mi řekni, co chci vědět, nebo.
Just tell me what i want to know, or.
Jen mi řekni kde je můj otec.
Just tell me where my father is.
Jen mi řekni, kde je ronnie.
Just tell me where ronnie is.
Jen mi řekni, co potřebuju vědět.
Just tell me what i need to know.
Jen mi řekni, kde je, prosím.
Just tell me where he is, please.
Jen mi řekni, kde jsi, a giancarlo pro tebe přijede.
Just tell me where you are, and giancarlo will come get you.
Jen mi řekni jedno, macone.
Just tell me one thing, macon.
Jen mi řekni, kde je, freddy.
Just tell me where he is, freddy.

Výsledek: 450, Čas: 0.0957

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "jen mi řekni"


jen mi povězte
prostě říkej
jen povím
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc