Překlad "jsem si jistý" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 4100, Čas: 0.114

i'm sure i'm certain i'm confident pretty sure i'm positive 'm sure i am sure i am certain i am confident i was sure i am positive

Příklady Jsem Si Jistý ve větě

Zoey, jsem si jistý.
Zoey, i'm sure.
Teď jsem si jistý, že tenhle chlap je podvodník.
Now i'm certain this fellow's an impostor.
Ano, jsem si jistý, že může dýchat.
Yes, i'm sure he can breathe.
A jestliže ne, jsem si jistý, že najdeme vysvětlení.
But if not, i'm confident we will find an explanation.
Jo, jsem si jistý, denise.
Yeah, i'm sure, denise.
Ne, ale jsem si jistý, že tu byl.
No, but i'm certain he's been here.
Jsem si jistý, že teď už to není jen pověra.
Pretty sure it's not a myth now.
Z čehokoliv tě podezřívali, jsem si jistý, že jsi byl vinný.
Whatever they suspected you of, i'm certain you were guilty.
A jsem si jistý, že to banka vyřeší.
And i'm confident that the bank is gonna straighten everything out.
Burgie... jsem si jistý.
Burgie... i'm sure.
Tentokrát jsem si jistý.
I'm positive this time.
Řekněte vašim přátelům, že jsem si jistý, že budu očištěný u soudu.
Tell your friends i'm confident i will be cleared at trial.
Jsem si jistý, že je zlomená.
Pretty sure that's broken.
Ale jsem si jistý, že jsem viděl červeného králíka.
But i'm sure i saw a red rabbit.
A ano, jsem si jistý.
And yes, i'm certain.
Ale stejně jsem si jistý.
But i'm positive just the same.
Jsem si jistý, že agentka scullyová může pokračovat i ve vaší nepřítomnosti.
I'm confident agent scully can continue in your absence.
V kuchyni, jsem si jistý.
In the kitchen, i'm sure.
Jsem si jistý, že ano.
L'm sure they do.
Jsem si jistý, že vy ne.
I'm certain that you did not.
Jsem si jistý, že jsem řekl, že mám hlad.
Pretty sure i said i was hungry.
Jsem si jistý, že je tam darovanému" koni.".
Pretty sure it's gift horse.
Ne, jsem si jistý, že je to tady!
No, i'm positive it's here.
Jsem si jistý, že tam brzy budu.
L'm sure i will be there soon enough.
Teď jsem si jistý, že o tom, kdo jste.
Now i'm certain of who you are.
Jsem si jistý, že maminku přesvědčím.
I'm confident of convincing mother.
Tato žena, a jsem si jistý, že jste hezká žena.
This woman, and i'm sure you're a nice woman.
Ale jsem si jistý, že je ta jednotka pro náš útok klíčová.
But i am sure that refrigeration unit is the key to our attack.
Ne, ne, jsem si jistý.
No, no, i'm confident.
Takže jsem si jistý, že si ho nezabil.
So i'm positive you didn't kill him.

Výsledek: 4100, Čas: 0.114

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "jsem si jistý"


si dost jistej
celkem jistě
byl jsem si jistej
určitě bude
jsem přesvědčen
jsem pozitivní
byla jsem si jista
jsme si jistý
je mi jasné
jsem si byla jistá
jsem si jistej
jsem přesvědčený
jistě bude
jsem si dost jistý
docela jistě
byl jsem si jistý
jsem si jista
celkem jistej
docela jistej
věřím tomu
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc