JSEM SI JISTÝ DO ANGLIČTINY

Co je jsem si jistý do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 4565, Čas: 0.1553

Příklady použití Jsem Si Jistý ve větě a jejich překlady

Ano, jsem si jistý, že může dýchat.
Yes, i'm sure he can breathe.
Ale jsem si jistý, že mé rozhodnutí zůstat, bylo správné.
But i'm certain my decision to stay was the right one.
A jestliže ne, jsem si jistý, že najdeme vysvětlení.
But if not, i'm confident we will find an explanation.
Ale jsem si jistý, že jsem viděl červeného králíka.
But i'm sure i saw a red rabbit.

Ne, ale jsem si jistý, že tu byl.
No, but i'm certain he's been here.
Řekněte vašim přátelům, že jsem si jistý, že budu očištěný u soudu.
Tell your friends i'm confident i will be cleared at trial.
Jsem si jistý, že jsem řekl, že mám hlad.
Pretty sure i said i was hungry.
A ano, jsem si jistý.
And yes, i'm certain.
Jo, jsem si jistý, denise.
Yeah, i'm sure, denise.
Teď jsem si jistý, že o tom, kdo jste.
Now i'm certain of who you are.
Žádný nemám, ale jsem si jistý, že to byl seržant.
But i'm positive it was a sergeant.
A jsem si jistý, že to banka vyřeší.
And i'm confident that the bank is gonna straighten everything out.
Jsem si jistý, že teď už to není jen pověra.
Pretty sure it's not a myth now.
Tato žena, a jsem si jistý, že jste hezká žena.
This woman, and i'm sure you're a nice woman.
Jsem si jistý, že ta čarodějka bude zanedlouho znovu sama.
I'm confident the witch will be alone again soon.
Ale jsem si jistý, že vy budete mít větší úspěch.
But i'm certain you will have more success.
Jsem si jistý, že je zlomená.
Pretty sure that's broken.
Teď jsem si jistý, že to byl fowler.
Now, i'm positive it's fowler.
Jsem si jistý, že vám udělám biush.
L'm sure they will make you blush.".
Jsem si jistý, že už se stalo.
Pretty sure that conversation's already taken place.
No, jsem si jistý, že máš otázky.
Well, i am sure you have questions.
Vlastně jsem si jistý, že to nestihne.
Actually, i'm positive he's not gonna make it.
Jsem si jistý, že vy ne.
I'm certain that you did not.
Jsem si jistý, že nechám tě ztracených.".
L'm sure they will leave you flushed.".
V kuchyni, jsem si jistý.
In the kitchen, i'm sure.
Jsem si jistý, že maminku přesvědčím.
I'm confident of convincing mother.
Jsem si jistý, že tvůj otec není monstrum.
I'm sure your father isn't a monster.
A jsem si jistý, že tvá matka by cítila to samé.
And i am certain, your mother would have felt the same.

Výsledek: 4565, Čas: 0.1553

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "jsem si jistý"


docela jistě
byl jsem si jistej
byla jsem si jista
já si byl jistý
celkem jistě

"Jsem si jistý" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc