Překlad "jsem ti řekla dřív" ve Anglický

Výsledek: 5689245, Čas: 1.0572


Příklady Jsem Ti Řekla Dřív ve větě

Protože už jsem ti řekla dřív, že mi to nevadí.
Because i told you earlier, i didn't mind.
Promiň, měl jsem ti to říci dřív.
I'm sorry, i should have said it before.
Ráda bych ti to řekla dřív.
I wish i would told you sooner.
Myslela jsem, že kdybych ti to řekla dřív.
I thought if i told you before, you'd.
Měl jsem ti to říct dřív.
And i should have told you sooner.
Měl jsem ti to říct dřív.
I should have told you this earlier or something.
Měl jsem ti to říct dřív.
I should have told you this earlier.
Chtěla jsem ti to říct dřív.
I wanted to tell you earlier.
Měla jsem ti to říct dřív.
L should have told you sooner.
Měla jsem ti to říct dřív.
I should have told you that before.
Měla jsem ti to říct dřív.
I should have told you about that sooner.
Chtěl jsem ti to říct dřív, ale.
I wanted to tell you before, but i just.
Omlouvám se, že jsem ti to neřekl dřív.
I'm sorry i didn't tell you earlier.
A co když jsem se ti to říct dřív.
So what if i didn't tell you earlier.
Dobře, měla jsem ti to říct dřív.
Okay, i should have told you sooner.
Kdybych ti to řekla dřív, mohla jsi to myung hee říct sama.
If i had told you earlier, you could have told myung hee yourself.
jsem ti řekla, že jsme skončily dřív.
I told you. we finished early.
A zlato, řekla bych ti to dřív.
And, babe, i would have told you about this sooner.
Protože kdybych ti to řekla dřív, byla bych možná nervóznější, než jsem.
Because if i mention it beforehand, i may be more nervous than i already am.
Kdyby jsi mi to řekla dřív, mohl jsem ti pomoct!
If you have told me earlier, i could have given you a little help!
Yeah, řekla jsem to lucasovi už dřív.
Yeah, i told lucas earlier today.
Měl jsem ti to říct dřív.
I should have told you before now.
Měl jsem ti to říct dřív.
I should have mentioned this earlier.
A proto jsem ti to nechtěla říct dřív.
See, this is why i didn't tell you sooner.
Chtěl jsem ti to říct už dřív.
I meant to tell you about this earlier.
Měla jsem ti to říct už dřív.
Oh, i should have told you before.
Řekla bych ti to dřív, ale chtěla jsem si být jistá,
I would have told you sooner, but i wanted to be sure.
Vážně jsem ti to chtěla říct dřív.
I really did want to tell you sooner.
Ne, měla jsem ti to říct dřív.
No, i, i should have told you sooner.
Omlouvám se, měla jsem ti to říci dřív.
I'm sorry, i should have told you earlier.

Výsledek: 5689245, Čas: 1.0572

VIZ TAKÉ
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc