JSEM TI ŘEKLA DŘÍV DO ANGLIČTINY

Co je jsem ti řekla dřív do Angličtiny

Výsledek: 30, Čas: 0.3359

jsem ti řekla dřív

Příklady použití Jsem Ti Řekla Dřív ve větě a jejich překlady

Protože už jsem ti řekla dřív, že mi to nevadí.
Because i told you earlier, i didn't mind.
Jak jsem vám řekl dříve, nikdy jsem nebyl v suterénu.
Like i told you earlier, i was never in the basement.
Stojím si zatím, co jsem ti řekl dříve.
I stand by what i said earlier.
Jak jsem vám řekl dříve, je to jen pro její ochranu.
As i told you before, it's for her own protection.

Dobře, princezno, jak jsem ti řekl dříve, neměla bys nic cítit.
All right, like i told you earlier, you shouldn't even feel a thing.
Omlouvám se, že jsem vám neřekl dřív... že jste degenerovaný, sadistický stařec.
I apologize for not telling you sooner... that you're a degenerate, sadistic old man.
Jak jsem vám řekl dříve, zabere to čas, více času, pokud tyto vyručení budou pokračovat.
As i told you before, it's going to take time.
jsem ti řekla, že jsme skončily dřív.
I told you. we finished early.
Kdyby jsi mi to řekla dřív, mohl jsem ti pomoct!
If you have told me earlier, i could have given you a little help!
Měla jsem ti říct dřív, že george odvolal svatbu.
I should have told you about george calling off the wedding earlier.
Chtěl jsem ti to říct dřív.
What i was gonna tell you earlier.
Měl jsem ti to říct dřív.
I should have told you this earlier or something.
Měl jsem ti to říct dřív.
And i should have told you sooner.
Chtěla jsem ti to říct dřív.
I wanted to tell you earlier.
Když se ohlédnu za tím, co se stalo, měl jsem ti říct dřív, jakou roli v tomhle celém hraješ.
Hindsight being 20 / 20, i should have told you sooner what your role was in all of this.
Přesně proto jsem ti to neřekl dřív.
This is exactly why i didn't tell you before.
Promin, měla jsem ti to říct dřív.
I should have told you that way earlier.
Chtěla jsem ti to říct dřív, než.
I wanted to tell you before you.
Chtěl jsem ti říct dříve o tvém samodestrukčním systému v autě.
I meant to tell you earlier about your car's self-destruct function.
Víš zapoměl jsem ti říct dříve než jsi přišla, jsem si dal něco na srdce, možná by jsme měli dělat jen strečing.
Hey, you know, i, forgot to tell you, before you got here, i did some cardio, maybe we should just do some stretching.
Chtěla jsem ti to říct dřív.
Look, i was gonna tell you when we got on the plane. you know what?
Promiň, měl jsem ti říct dřív, že je v lese nebezpečno.
I should have told you that the forest was dangerous.
Věděi jsi to ještě dřív než jsem ti to řekla.
Even when i told you why i was here.
Ale než mě jebneš, vzpomeň, co jsem ti řekl dřív.
But before you swing, you remember what i said before.
Měla jsem ti to říct dřív.
L should have told you sooner.
Měla jsem ti to říct dřív.
( speaks indistinctly) i should have told you sooner.
Měla jsem ti to říct dřív.
I should have told you that before.
Měla jsem ti to říct dřív.
I should have told you earlier. i just.
Měla jsem ti to říct dřív.
I should have told you about that sooner.
Měl jsem ti to říct dřív.
I should have told you before now.

Výsledek: 30, Čas: 0.3359

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Jsem ti řekla dřív" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc