Překlad "jsem v pořádku" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 1132, Čas: 0.1053

i'm fine i'm okay i'm all right i'm OK i'm alright i'm good i'm safe i-i'm okay i am well i am fine i was fine i was okay i am okay i was all right i am all right

Příklady Jsem V Pořádku ve větě

Eileen, jsem v pořádku.
Eileen, i'm fine.
Ne, fyzicky jsem v pořádku.
No, physically i'm fine.
jsem v pořádku, protože jí je dobře.
I'm okay because she is.
Buffy, jsem v pořádku.
Buffy, i'm all right.
Jsem v pořádku, je to jen škrábnutí.
I'm okay, it's just a scratch.
Lauren, jsem v pořádku.
Lauren, i'm fine.
Jo, teď jsem v pořádku.
Yeah, i'm all right now.
Jo, ne, jsem v pořádku, zlato.
Yeah, no, i'm okay, baby.
Lucy, jsem v pořádku.
Lucy, i'm fine.
Jsem v pořádku, rube.
I'm OK, rube.
Danny, jsem v pořádku.
Danny, i'm OK.
Ano, jsem v pořádku, ale co jste říkala?
Yes, i'm all right but what were you saying?
Ano, jsem v pořádku.
Yes, i'm okay.
Jo, ale jsem v pořádku.
Yeah, but i'm fine.
Samozřejmě, že jsem v pořádku.
Of course i'm alright.
Ale, už jsem v pořádku.
But, i'm alright now.
Ahoj tati, jsem v pořádku, ale.
Hi, dad, i'm okay, but.
Tady jsem v pořádku.
I'm all right here.
Amy, jsem v pořádku.
Amy, i'm fine.
Dobře, jsem v pořádku.
All right, i'm good.
Že jsem v pořádku, dokázala jsem to a je to skvělý.
That i'm OK, i made it and it's great.
Dobré ráno... jsem v pořádku.
Good morning... i'm alright.
Jsem v pořádku, je to jen.
I'm okay, it's just.
Jo, jsem v pořádku, marco.
Yeah, i'm fine, marco.
Jsem v pořádku, sophie.
Miss? i'm all right, sophie.
Ano, jsem v pořádku.
Yes, i'm safe.
Samozřejmě, že jsem v pořádku.
Of course i'm OK.
Jo, jsem v pořádku a přijel jsem domů.
I'm good. i'm home.
Jo, jsem v pořádku, díky.
Yeah, i'm all right, thanks.
Když řekne, že jsem v pořádku, odlétám.
If he says i'm safe to fly, then i will go.

Výsledek: 1132, Čas: 0.1053

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "jsem v pořádku"


jsem v pohodě
je v pořádku
jsem si dobře
jsem dobrý
jsme v pohodě
jsem dobrej
byla jsem v pohodě
mám se fajn
jsem hodný
jsem zachráněn
budu v pohodě
jsem v poho
jsem spokojená
budu v bezpečí
jsme v pořádku
jsem v bezpečí
mám se dobře
budu v pořádku
to umím
jsem ok
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc