Překlad "jsem v pohodě" ve Anglický

Výsledek: 813, Čas: 0.0142

i'm fine i'm okay i'm good i'm cool i'm all right i'm OK i'm alright i'm great i'm comfortable i'm fine i was fine i was okay

Příklady Jsem V Pohodě ve větě

Ale upřímně jsem v pohodě.
But honestly i'm fine.
Podívejte, jsem v pohodě, doktore.
Look, i'm okay, Doc.

Myslím, že jsem v pohodě, víš.
I think i'm good, you know.
Jo, ale jsem v pohodě.
Yeah, but i'm cool.
No, jsem v pohodě.
Well, i'm all right.
Ale jsem v pohodě.
But i'm OK.
jsem v pohodě.
I'm alright now.

E, jsem v pohodě.
E, i'm great.
Jsem v pohodě s jakoukoliv kombinací.
I'm comfortable with any combination.
Ne, jsem v pohodě, děkuji.
Eh, no, I am fine, thank you.
Říkala jsem vám, že jsem v pohodě.
I told you guys I was fine.
Jsem v pohodě. Díky tobě.
I was okay... thanks to you.
Ne, ale jsem v pohodě.
No, but i'm fine.
Ale jsem v pohodě i bez toho.
But i'm okay without it.
Víte, Jsem v pohodě, ve skutečnosti.
You know, i'm good, actually.
Vlastně, jsem v pohodě.
Actually, i'm cool.
Jsem v pohodě, Bobby!
I'm all right, Bobby.
Ne díky, jsem v pohodě.
No, i'm OK, thanks.
Jsem v pohodě, děkuju.
I'm alright, thank you.
Jsem v pohodě, zlato.
I'm great, honey.
Jsem v pohodě s morálními problémy.
I'm comfortable with moraly grey.
Ještě jednou- jsem v pohodě.
Once again, I am fine.
Sestřička říkala, že jsem v pohodě.
The nurse said I was fine, you know?
Řekl jsem ti, že jsem v pohodě.
I told you I was okay.
Ne, jsem v pohodě, díky Mimie.
No, i'm fine, thanks, Mimie.
Jo, jsem v pohodě, myslím.
Yeah, i'm okay, I think.
Ne, jsem v pohodě, Vincenzo.
No, i'm good, Vincenzo.
Protože jsem v pohodě, Raji.
Because i'm cool, Raj.
Ne, jsem v pohodě. Já jen.
No, i'm all right, I just.
Vlastně jsem v pohodě, kámo.
I'm OK actually pal.

Výsledek: 813, Čas: 0.0142

PŘÍKLADY
VIZ TAKÉ
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc