JSEM V POHODĚ DO ANGLIČTINY

Co je jsem v pohodě do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1028, Čas: 0.2645

Příklady použití Jsem V Pohodě ve větě a jejich překlady

Ne, jsem v pohodě, díky mimie.
No, i'm fine, thanks, mimie.
Ale jsem v pohodě i bez toho.
But i'm okay without it.
Ale tati, jsem v pohodě.
But, daddy, i'm fine.
Jsem v pohodě, my jsme v pohodě, je to dobrý".
I'm okay, we're okay, we're good.'.

Ne, jsem v pohodě, chci jít.
No, i'm fine, i want to go.
Ne děkuji ... jsem v pohodě.
No thank's... i'm cool what?
Jsem v pohodě, jsem v pořádku** je to v pořádku*.
I'm okay, i'm all right it's all right.
Myslíte si že jsem v pohodě ne?
You think i'm all right, don't you?
Ale... ale jsem v pohodě.
But, um... but i'm good.
Tak potom jsem v pohodě.
Well, then i'm cool with that.
Nic, jsem v pohodě a ty seš tady.
I'm fine, and you're here, and you're all right.
Ale upřímně jsem v pohodě.
But honestly i'm fine.
Myslím, že jsem v pohodě, víš.
I think i'm good, you know.
Promiň, jsem v pohodě.
Sorry. i'm OK.
No, jsem v pohodě.
Well, i'm all right.
Ne ne, jsem v pohodě, brácho.
No no, i'm cool, brother.
Ne díky, jsem v pohodě.
No, i'm OK, thanks.
Ale jsem v pohodě, lidi.
But i'm fine, guys.
Ne dík, jsem v pohodě.
No thanks. i'm alright.
Víš, že jsem v pohodě.
You know i'm cool.
Ne, jsem v pohodě. já jen.
No, i'm all right, i just.
A jsem v pohodě.
And i'm okay.
Jo, ne, jsem v pohodě, díky.
Yeah, no, i'm cool, thank you.

Výsledek: 1028, Čas: 0.2645

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Jsem v pohodě" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc