JSI TO TY DO ANGLIČTINY

Co je jsi to ty do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 759, Čas: 0.0966

Český-anglický slovník

Příklady použití Jsi To Ty ve větě a jejich překlady

Jsi to ty kainene?'.
Is that you kainene?
Lindo millerová, jsi to ty?
Linda miller, is that you?
Doufám, že jsi to ty, hamilton.
I hope that's you, hamilton.
Kitte, jsi to ty?
Kitt, is that you?
Jsi to ty, alecu?
Ls that you, alec?
Hej, jsi to ty?
Hey, hey, is that you?
Aloha. jsi to ty, kotě?
Aloha. ls that you, kitten?
Jestli jsi to ty, zablikej znovu.
If that was you, flash the light again.
Chlapče, doufám že jsi to ty, velký john.
Boy, i hope that's you, big john.
Doufala jsem, že jsi to ty.
I was hoping that was you.
Vím že jsi to ty, becku.
I know that's you, beck.
Jime? jsi to ty?
Jim, is that you?
Myslel jsem si, že jsi to ty.
PETE: i thought that was you.
Tady larry matson, jsi to ty riley?
Larry matson here. is that you, riley?
Pokud jsi to ty, tak tohle jsem já.
If that's you, then this is me.
Bojay, jsi to ty?
Bojay, is that you?
Jo, věděl jsem že jsi to ty.
Yup, i thought that was you.
Právě teď jsi to ty.
Right now that's you.
Já věděl, že jsi to ty.
Aha, i knew that was you.
Nono, jsi to ty.
Nona, that's you.
Clarku, jsi to ty?
Clark, is that you?
Věděla jsem, že jsi to ty.
Oh, i knew that was you.
Harrisone, jestli jsi to ty.
Harrison, if that's you.
Zdálo se mi, že jsi to ty.
Hey! thought that was you.
Dougie mac, jsi to ty?
Dougie mac, is that you?
Michaele, vím, že jsi to ty.
Michael, i know that's you.
Myslel jsem si, že jsi to ty.
Hey, i thought that was you.

Výsledek: 759, Čas: 0.0966

SYNONYMUM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc