KDO TO UDĚLAL DO ANGLIČTINY

Co je kdo to udělal do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 348, Čas: 0.0796

Český-anglický slovník

Příklady použití Kdo To Udělal ve větě a jejich překlady

Víte kdo to udělal?
You know who did it?
Ví, kdo to udělal.
They know who did it.
Tak kdo to udělal?
Ale víme kdo to udělal.
But we know who did it.
Už víš, kdo to udělal?
DAN: hey, figure out who done it?
Vy nechcete vědět, kdo to udělal, deane?
Don't you want to know who did it, dean?
Nevím, kdo to udělal!
I don't know who done it!
Viděl někdo, kdo to udělal?!
Anyone seen who done it?
Ví policie, kdo to udělal?
Do the police know who did it?
Protože vím, kdo to udělal.
Because i know who did it.
Hned zjistím, kdo to udělal.
I will discover right now who done it.
Viděl jsem, kdo to udělal.
I seen who done it.
Věděli jsme, kdo to udělal.
We knew who did it.
Policie ví, kdo to udělal a ti sedí ve vězení.
The police know who done it and they're sitting in prison.
Vím, kdo to udělal.
I know who did it.
Všichni víme, kdo to udělal.
We all know who did it.
Ví se, kdo to udělal?
They know who done it?
Víme, kdo to udělal.
We know who did it.
Vím, kdo to udělal.
I know who done it.
Víš, kdo to udělal?
Do you know who did it?
Kdo to udělal, bille?
Who done it, bill?
Nikdy se nedozví, kdo to udělal.
He will never know who done it.
Cyrene, víš, kdo to udělal?
Cyrene... do you know who did it?
Ví někdo, kdo to udělal?
Anyone know who done it?
No, vím, kdo to udělal.
Well, i know who did it.
Je tu jeden případ a a ty víš, kdo to udělal.
There's this case and you know who done it.
Můžu vám říct, kdo to udělal.
I can tell you who did it.
Ať se stane cokoliv, někdo musí vědět kdo to udělal.
Whatever happens, somebody need to know who done it.
Kdo to udělal, georgi?
Who did it, george?
Schibetta si nedá pohov, dokud se nedozví, kdo to udělal.
Schibetta ain't gonna rest until he knows who done it.

Výsledek: 348, Čas: 0.0796

SYNONYMUM

S Synonyma "kdo to udělal"


kdo to dělal
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc