KDYŽ JSEM BYLA MALÁ DO ANGLIČTINY

Co je když jsem byla malá do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 362, Čas: 0.0988

Český-anglický slovník

Příklady použití Když Jsem Byla Malá ve větě a jejich překlady

Zemřeli v státech, když jsem byla malá.
They died in the states when i was little.
Brával mě sem, když jsem byla malá.
He used to take me when i was a kid.
Zemřeli, když jsem byla malá.
They died when i was little.
Čtyřikrát, když jsem byla malá.
Four times when i was a kid.
Mí rodiče zemřeli, když jsem byla malá.
Actually my parents died when i was young.
Moje babička umřela když jsem byla malá.
My grandma died when i was little.
Tohle jsem nosila, když jsem byla malá.
Hrávala jsem si tady když jsem byla malá.
I used to play here when i was a girl.
Jednou, když jsem byla malá.
Byla jsem plachá, když jsem byla malá.
I was shy when i was little.
Odstěhovali jsme se, když jsem byla malá.
We moved away when i was young.
Jako když jsem byla malá.
Just like when i was small.
Měla jsem psa, když jsem byla malá?
Did i have a dog when i was a girl?
Chodila jsem s ním lovit když jsem byla malá holka.
I hunted with him when i was little girl.
Ale když jsem byla malá,
Rodiče se rozvedli, když jsem byla malá.
My father and mother were divorced when i was a baby.
Slyšela jsem o něm ty nejstrašnější věci, když jsem byla malá.
I heard the most awful things about him when i was a kid.
Tou skutečnou když jsem byla malá a potom tou na konci.
The real one when i was young and then the one at the end.
Vždycky jsem byla daphne, když jsem byla malá.
I was always daphne when i was little.
Pamatuji si to, když jsem byla malá.
I remember when i was a girl.
To jsem nakreslila, když jsem byla malá.
I drew it when i was small.
Oba moji rodiče taky zemřeli, když jsem byla malá.
Both my parents died when i was little too.
Doktore... začaly, když jsem byla malá.
Oh, doctor, they started when i was a girl.
Jako když jsem byla malá a dala jsem prst do zásuvky.
When i was small i got a shock from an electric socket.
Když jsem byla malá, měla jsem psa jménem bean.
When i was a kid, i had a dog named bean.
Dal mi život, když jsem byla malá.
He gave me life when i was a child.
Když jsem byla malá, chtěla jsem být průvodčí.
When i was young i wanted to be a conductor.
Otec odešel, když jsem byla malá.
My father deserted us when i was a baby.
Ve snech, hlavně když jsem byla malá.
In my sleep, especially when i was younger.
Cabinet basket", když jsem byla malá.
A cat in a basket" when i was young.

Výsledek: 362, Čas: 0.0988

SYNONYMUM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc