MŮŽETE MI ŘÍCT DO ANGLIČTINY

Co je můžete mi říct do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 705, Čas: 0.1267

Český-anglický slovník

Příklady použití Můžete Mi Říct ve větě a jejich překlady

Můžete mi říct, co je v tom hypospreji?
Can you tell me what's in the hypospray?
Můžete mi říct, co sakra děláte?
You mind telling me what the hell you doing?
Dr. gazi, můžete mi říct, kde jste byl dnes ráno?
Dr. gaz, can you tell me where you were this morning?
Můžete mi říct," co jsem kurva včera dělal?".
Can you say," what the fuck did i do last night?".
Náčelníku mono, můžete mi říct něco o japonsku?
Chief mouna, can you tell me something about japan?
Hardingu, můžete mi říct o co tam doopravdy šlo?
Harding, you mind telling me what that was about, really?
Mluvte.- můžete mi říct, kde je t'pol?
Could you tell me where t'pol is?
Můžete mi říct co toto znamená?
You mind telling me what this says?
Můžete mi říct, co s tím má interpol společného?
Can you say that interpol has to do with this?
A teď, můžete mi říct kdo je otec?
Now can you tell me who the father is?
Můžete mi říct, na co tu čekáme?
You mind telling me what we're waiting for?
Promiňte, můžete mi říct, nevíte kde je tračimbrod?
Excuse me, could you tell me, do you know where trachimbrod is?
Můžete mi říct cokoliv.
Now you could tell me anything.
Můžete mi říct, kdo je roderick?
Can you tell me who roderick is?
Bello, můžete mi říct, kde najdu.
Bella, can you tell me where i can find.
Můžete mi říct, kde jste byl zraněn?
You mind telling me where you were wounded?
Můžete mi říct, že venku je červená obloha.
You could tell me the sky is red outside.
Trochu. můžete mi říct, kde je hotel meurice?
Could you tell me where the hotel meurice is?
Dariiny boty můžete mi říct, kde je daria?
Daria's boots, can you tell me where daria is?
Promiňte, můžete mi říct, kde leží syn toho kongresmana?
Excuse me, could you tell me where the congressman's son is?
Můžete mi říct co si myslíte, že děláte?
You mind telling me what you think you're doing?
Můžete mi říct váš názor, i když nemáte jistotu.
You could tell me what you think, even if you're not certain.
Dobrý večer, můžete mi říct jméno vašeho vedoucího?
Could you tell me the name of your duty manager?
Můžete mi říct, o co jde?
You mind telling me what this is all about?
Můžete mi říct, jestli je ten dům obydlený už dlouho?
Perhaps you could tell me, has the house been occupied long?
Můžete mi říct jestli jsem naživu... nebo mrtvý?
Can you tell me if i'm alive... or dead?
Hm, můžete mi říct, ve kterém přívěsu je maskérna?
Um, could you tell me which is the make-up trailer?
Můžete mi říct, jak někdo mohl zfalšovat tušení. jak to mám vědět?
You could tell me how someone can fake a prevision.
Můžete mi říct co se stalo mladá dámo?
Can you tell me what happened, young lady?
Můžete mi říct, co se tady stalo?
You mind telling me what happened here?

Výsledek: 705, Čas: 0.1267

"Můžete mi říct" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc