MŮŽU SE ZEPTAT DO ANGLIČTINY

Co je můžu se zeptat do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 434, Čas: 0.1108

Český-anglický slovník

Příklady použití Můžu Se Zeptat ve větě a jejich překlady

Můžu se zeptat jak.
Can i ask how.
Pane hauere, můžu se vás zeptat ještě na pár otázek, prosím?
Mr. hauer, can i ask you a few more questions, please?
Pane ambasadore, můžu se zeptat jaká byla vaše mise?
Mr. ambassador, your mission, may i ask what it was?
Můžu se zeptat co?
Ale můžu se vás zeptat proč?
But may i ask you why?
Ale můžu se tě zeptat?
But can i ask you this?
Takže můžu se zeptat kdy to čekáte?
So mind if i ask when your baby is due?
Takže, můžu se zeptat čí to je?
So, may i ask whose it is?
Můžu se vás zeptat.
Can i ask you some--.
Můžu se vás zeptat, jaký druh reklamy si představujete?
Let me ask you, what type of advertising are we talking about?
A můžu se tě zeptat proč?
And may i ask you why?
Můžu se tě zeptat, kirbe.
Let me ask you, kirb.
Můžu se zeptat, jak zemřel?
Can i ask how he died?
Můžu se zeptat, jak ses měla?
Dare i ask how you have been?
Můžu se zeptat, kdo jste?
Mind if i ask who you are?
Můžu se zeptat, jak se dařilo, cole?
May i inquire how you did, cole?
Můžu se zeptat co hodláš dělat?
Dare i ask what you're gonna do?
Můžu se tě zeptat něco narovinu?
Let me ask you something straight out.
Dobře ale můžu se zeptat co změnilo váš názor?
All right, but can i ask you what changed your mind?
A můžu se zeptat kdo bude ten zápasník?
And may i ask who this fighter is?
Můžu se zeptat z čeho?- z vraždy.
Mind if i ask what for?
Můžu se vás zeptat, máte sklep?
May i inquire, do you have a root cellar?
Můžu se zeptat proč?
Můžu se zeptat kolik věcí jste už ukradl?
Dare i ask how many other items you have stolen?
Ale můžu se zeptat okolo.
I could ask around.
Můžu se vás zeptat na pár lidí, návrhy, grace?
Can i ask you to a few people proposals, grace?
A můžu se zeptat, kde je michael?
And may i ask, where is michael?
Můžu se zeptat... kdo byl ten muž?
May i ask you... who was the man?
Ale můžu se ho zeptat.
But i could ask him, you know, first.
Můžu se zeptat, kolik let je vaší ženě?
Mind if i ask how old your wife is?

Výsledek: 434, Čas: 0.1108

SYNONYMUM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc