MLUVIL JSEM S DO ANGLIČTINY

Co je mluvil jsem s do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1502, Čas: 0.1201

Příklady použití Mluvil Jsem S ve větě a jejich překlady

Víš, mluvil jsem s ní v ohiu.
You know i talked to her in ohio.
Jo, mluvil jsem s ellen.
Yeah, i talked to ellen.
Mimochodem, mluvil jsem s tvým učitelem kytary.
Uh, by the way, i spoke to your guitar teacher.
Ale mluvil jsem s řidiči.
But i talked to the drivers.

A mluvil jsem s lennym o té práci.
And i spoke with lenny about the job.
Mluvil jsem s christine johnson.
I spoke to christine johnson.
Hej joe, ano, mluvil jsem s panem yamamoto a.
Hey joe, yes i spoke to mr. yamamoto and.
Ale mluvil jsem s panem smallweedem, takže.
But i was talking to mr smallweed, though.
A mluvil jsem s tvou matkou.
And i spoke with your mother.
A mluvil jsem s mrtvými lidmi.
And i talked to dead people.
Mluvil jsem s doktorem a.
I talked to the doctor and.
Ale mluvil jsem s jimmiem.
But i spoke with jimmie.
Mluvil jsem s mastnými a ona je přinášet své věci na nádraží.
I spoke to fatty and she's bringing my things to the station.
Hele, mluvil jsem s těma dvěma chůvama, jo?
Look, i was talking to those two nannies, right?
Promiň, ale mluvil jsem s paní učitelkou.
Pardon me, i was speaking to the teacher.
Mluvil jsem s vesničany, a oni naslouchali.
I spoke to the villagers, and they listened.
Mluvil jsem s vámi před deseti minutami.
I talked to you ten minutes ago.
Ne, mluvil jsem s vaším manželem.
I spoke with your husband.
No a mluvil jsem s vincem.
Well, i was speaking to vince.
Mluvil jsem s rileym a perezem.
I had a talk with riley and perez.
Ne, mluvil jsem s carlem.
No, i was talking to carl.
Ano, a mluvil jsem s jamilem.
Yes, and i was speaking to jamil.
A mluvil jsem s brassem.
And i spoke with brass.
Mluvil jsem s jane.
I talked to jane.
Nevím, mluvil jsem s edem.
I don't know. i was talking to ed,
Mluvil jsem s tvojí sestrou.
Anyway, i spoke to your sister.
Mluvil jsem s mým taktickým důstojníkem.
I had a talk with my tactical officer.
Mluvil jsem s ním dříve.
I talk to him first.
Mluvil jsem s generálem asi před pěti minutami.
I was speaking to the general about five minutes ago.
Mluvil jsem s lidma z new yorku.
I had a talk with the boys in new york.

Výsledek: 1502, Čas: 0.1201

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "mluvil jsem s"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc