MRZÍ MĚ TO DO ANGLIČTINY

Co je mrzí mě to do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 475, Čas: 0.157

Český-anglický slovník

Příklady použití Mrzí Mě To ve větě a jejich překlady

Váš vnuk, mrzí mě to, ale.
Your grandson, i'm sorry, but.
Maiwalde, mrzí mě to, ale víte přece, jak se věci mají.
Maiwald, i am sorry, but you know how things work.
Jo, mrzí mě to, rondo.
Yeah, i'm sorry, rondo.
Nicku, mrzí mě to s těmi ropnými vrty.
Say, nick, i was sorry to hear about those oil wells.
Mrzí mě to, nathane.
But i failed. i am sorry, nathan.
Mrzí mě to, jane.
I'm sorry, jane.
Mrzí mě to s vaší knihou.
I was sorry about your book.
Andílku, mrzí mě to.
Oh, angel, i am sorry.
Mrzí mě to, 6R1.
I'm sorry, 6R1.
Protože jsem se mýlil a mrzí mě to.
Because i was wrong and i'm sorry.
Neočekávám, že mi odpustíš rose, ale mrzí mě to.
I don't expect you to forgive me, rose... but i am sorry.
Mrzí mě to, martijne.
I am sorry, martijn.
Mrzí mě to, liz.
I'm sorry, liz.
Mrzí mě to, veronico.
I am sorry, veronica.
Mrzí mě to, cathy.
I'm sorry, cathy.
Mrzí mě to, hildy.
Ooh... oh, i am sorry, hildy.
Mrzí mě to, zoe.
I'm sorry, zoe.
Nejsme stejného přesvědčení, mrzí mě to.
We don't have the same convictions, i am sorry.
Mrzí mě to, zlatíčko, ale finn se mnou asi souhlasil.
I'm sorry, honey, but finn must have agreed with me.
Prosím, řekněte jí, že ať už jsem udělal cokoliv, mrzí mě to.
Please, tell her whatever i did, i am sorry.
Mrzí mě to, ale já s váma zítra nepůjdu.
I'm sorry, but i'm not going with you tomorrow.
Zlato, já to... mrzí mě to.
Honey, i don't i'm sorry.
Mrzí mě to, sophie.
I am sorry, sophie.
Jsem osina v zadku, všeználek, a mrzí mě to.
I am a pain-in-the-ass know-it-all, and i am sorry.
Mrzí mě to, ale... je to můj syn.
I'm sorry, but that's my son.
Mrzí mě to, ale následujících 24 hodin bude kritických.
I'm sorry, but the next 24 hours are critical.
Opravdu nemůžu,R.J. mrzí mě to.

Výsledek: 475, Čas: 0.157

"Mrzí mě to" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc