MUSÍME SI PROMLUVIT DO ANGLIČTINY

Co je musíme si promluvit do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 840, Čas: 0.0661

Český-anglický slovník

Příklady použití Musíme Si Promluvit ve větě a jejich překlady

Rory, musíme si promluvit o tvé snoubence.
Rory, we need to talk about your fiancée.
Marge, musíme si promluvit o tvém muži.
Marge, we need to talk about your husband.
Katie, musíme si promluvit o.
Katie, we need to talk about.
A musíme si promluvit o názvu.
And we have to talk about the title.
Nashawne, musíme si promluvit.
Nashawn, we gotta talk.
Musíme si promluvit o buranzalu.
We need to talk about buranzal.
Troelsi, musíme si promluvit o dnešním večeru.
Troels, we must talk about tonight.
Ale musíme si promluvit o naší budoucnosti.
But we have to talk about our future.
Tyree, musíme si promluvit.
Tyree, we must talk.
Jo... musíme si promluvit o tvém titulu.
Yeah... we need to talk about your title.
Marcelle, musíme si promluvit.
Marcelle, we have to talk.
Izzy, musíme si promluvit!
Hey, zlato, musíme si promluvit o hillary.
Hey, honey, we got to talk about hillary.
Královno margo, musíme si promluvit.
Queen margo, we must speak.
Barney, musíme si promluvit o tvém otci.".
Barney, we have to talk about your father.".
A jane, musíme si promluvit.
And, jane, we need to talk.
Počkej, musíme si promluvit.
Hey, wait, we must talk.
Musíme si promluvit o hathor.
We must speak of hathor.
Ale musíme si promluvit.
Dobře, musíme si promluvit o jane a owenovi.
Okay, so, we need to talk about jane and owen.
Počkej, musíme si promluvit!
Now, wait, we must talk!
Musíme si promluvit.
Jeffe, lestere, musíme si promluvit, je to důležité.
Jeff, lester, we got to talk, it's important.
Ano a musíme si promluvit.
Yes, and we need to talk.
Musíme si promluvit, marty.
No, marty. we have to talk.

Výsledek: 840, Čas: 0.0661

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc