NA NAŠÍ STRANĚ DO ANGLIČTINY

Co je na naší straně do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 433, Čas: 0.084

Český-anglický slovník

Příklady použití Na Naší Straně ve větě a jejich překlady

Granger je na naší straně, kensi.
Granger's on our side, kensi.
Potěšení je i na naší straně, pane ministře.
Stalin je teď na naší straně.
Stalin's on our side now.
To byla chyba na naší straně.
Violence was an error on our part.
Ale ty jsi na naší straně, že ano, cassi?
Yeah, you're in our corner, right, cass?
Myslela jsem, že jste na naší straně, ale hádám, že nejste.
I thought you were on our side i guess you aren't.
No, někdo koho potřebujeme na naší straně, chce gabora antonova mrtvého.
Well, someone we need on our side wants gabor antonov dead.
Neporušenost hry vyžaduje minimální účast na naší straně.
The integrity of the game requires minimal participation on our part.
V tomhle případě by se mi líbilo mít modrou na naší straně.
Move like this, wouldn't hate having blue thunder in our corner.
Je dobře, že máme crowleyho na naší straně, co?
It's a good thing we got crowley in our corner. right?
Ty právničky jsou na naší straně.
The lawyers are on our side.
Gwen je na naší straně, vzpomínáš si?
Gwen's on our side, remember?
Takže yvonne je na naší straně.
So yvonne's on our side.
A my vyhrajeme, protože bůh a spravedlnost jsou na naší straně.
And we will win because god and justice are on our side.
Přestaň, tenhle muž je na naší straně.
This man is on our side.
Jo, bůh je na naší straně.
Yeah, god's on our side.
Kapitánka bonny a její muži jsou na naší straně.
Captain bonny and her men are on our side.
Díky bohu, že vy chlapi jste na naší straně.
Thank god you guys are on our side.
To znamená, že řím je na naší straně.
That means that rome is on our side.
Ale řím a vitelius jsou na naší straně.
But rome and vitalius are on our side.
Číslo jedna, frankeinstein na naší straně.
Number one, frankenstein's on our side.
Eric, tara a nora jsou na naší straně.
Eric, tara and nora, they're on our side.
Bojujeme s bohem na naší straně.
WE FOUGHT WITH GOD ON OUR SIDE.
Ti turci jsou na naší straně.
THE TURKS ARE ON OUR SIDE.
Máme nejspíš čísla na naší straně.
WE have PRETTY MUCH GOT THE NUMBERS ON OUR SIDE.
Teď je moc více méně na naší straně.
NOW THE POWER IS PRETTY MUCH ON OUR SIDE.
Na naší straně... pomyšení.
On our side, ratified.
Green je na naší straně.
I'm telling you, man, green's on our side on this one.
Nejdřív musíme zjistit, kdo je na naší straně a kdo na jejich.
Let us learn who are our allies and who are our enemies.
Triumf je na naší straně.
Huzzah for our side.

Výsledek: 433, Čas: 0.084

VIZ TAKÉ

Viz také


SYNONYMUM

S Synonyma "na naší straně"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc