Překlad "na rozdíl od" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 77, Čas: 0.0125

as opposed to contrary to apart from in contrast to unlike in unlike some of

Příklady Na Rozdíl Od ve větě

Na rozdíl od koho?
Plastická operace, na rozdíl od.
Plastic surgery, contrary to-.

Ale na rozdíl od toho, oni zničili mi.
But apart from that, have they ruined me.
Na rozdíl od tohoto místa.
In contrast to this place.
Na rozdíl od lidí se libido Vulkánců časem zvětšuje.
Unlike in humans, the Vulcan libido increases with time.
Na rozdíl od ostatních miluju filmy s Elvisem.
Unlike some of the other guys, I love the Elvis movies.
Na rozdíl od ostatních bratrů?
As opposed to the other brothers.

Avšak na rozdíl od tohoto široce rozšířeného pohledu,
But contrary to this widely-held view,
Na rozdíl od práce, nic jiného ji nezajímá.
Apart from work, nothing interests her.
Na rozdíl od vás tu mám důležité jednání!
Unlike some of you, I have a very important meeting!
Myslíš na rozdíl od tohohle ráje?
You mean as opposed to this paradise we're on?
Na rozdíl od všech těch dobrých?
Contrary to all good news then?
Na rozdíl od jejího postavení, ona je také umělec.
Apart from her status, she is also an artist.
Na rozdíl od ozbrojený a ukecaný.
As opposed to Armed and Garrulous.
Na rozdíl od Nanuy, neumí liška plavat.
Contrary to Nanu, the fox doesn't know how to swim.
Na rozdíl od žen zbraně jsou jedinými hračky pro muže.
Apart from women weapons are the only toys for men.
Na rozdíl od těch přátelských drogových dealerů tam venku?
As opposed to all those amicable drug dealers out there?
Na rozdíl od fámy jsou Ve městě Marsu.
Contrary to rumour, there are.
Na rozdíl od tvého nanicovatého bratra Jamese.
As opposed to your no-good brother, James.
Na rozdíl od Lisbeth Salanderové?
Contrary to Lisbeth Salander?
Na rozdíl od vraždy, kterou jsi spáchal.
As opposed to a murder you did commit.
Na rozdíl od práce pro DMV?
As opposed to working for the DMV?
Na rozdíl od lidí?
As opposed to people?
Na rozdíl od" Zrovna mě unesli!".
As opposed to," I have just been abducted.".
Na rozdíl od mužů v této profesi.
As opposed to a standard male in this profession.
Na rozdíl od toho, jak vypadáme normálně?
As opposed to how we normally look?
Ale na rozdíl od Barriss nejsi na tuhle misi připravena.
But unlike Barriss you aren't prepared for this mission.
Na rozdíl od produktů není možné služby převádět.
Unlike products, you cannot transfer services.
Na rozdíl od kovové lžičky.
Not unlike a metal spoon.
Na rozdíl od pekla však nebyl očistec věčný.
The difference from Hell was that Purgatory wasn't forever.

Výsledek: 77, Čas: 0.0125

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "na rozdíl od"


v porovnání s
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc