NA TOMTO POLI DO ANGLIČTINY

Co je na tomto poli do Angličtiny

Výsledek: 20, Čas: 0.1698

Příklady použití Na Tomto Poli ve větě a jejich překlady

Jednotlivé případy na tomto poli nás stále znepokojují.
Individual cases in this field remain a concern.
Vy teď naleznete poklad na tomto poli, ostatní ho vykopou.
Now, you will find the treasure in this field and they will dig it up.
Na tomto poli bohužel frontex prozatím nevyvinul dostatečné úsilí.
Unfortunately, in this field, frontex has not yet made enough effort.
Myslím tím, kdy ses naposledy o něco pokusila na tomto poli.
I refer you to the last time you attempted something in this field.

Nejrychlejší žijící věc na této planetě je právě teď na tomto poli.
The fastest living thing on the planet is in this field right now.
Teď je nejlepším vědcem na tomto poli.
Now he's the leading scientist in this field.
Pokud neodejdete hned, budete pohřbeni na tomto poli!
If you do not go now, you will be buried in this field!
Úřady se příliš nezasazují za výzkum na tomto poli.
The authorities do not get much exercised about research in the field.
Stojíme na tomto poli, připraveni na bitvu.
We stand on this field ready for battle,
Nestrpím hanlivou mluvu na tomto poli cti.
I will have none of that filthy talk on this field of valour.
Nemůžeme zůstat na tomto poli mrtvých.
We can't stay in this field of death.
Vaše úspěchy na tomto poli nás nezajímají.
Your achievements in that field do not concern us.
Ale až se dostaneme na tomto poli, jsme tým.
But when we get on that field, we're a team.
Na tomto poli zahynuly tisíce.
Thousands died on that field.
Ukotvený na okraji města, na tomto poli.
Moored on the city's outskirts, out in this field.
Pane, je vzrušující, že je na tomto poli.
Sir, it is exhilarating to be upon this field.
Úspěchy na tomto poli pro vás získaly respekt světových komunit.
Your noteworthy achievements in this field,- have earned for you the respect of the world community.
Toto číslo nyní kleslo na 160 měsíčně, díky vzrůstající francouzsko-britské spolupráci na tomto poli.
This figure has now dropped to 160 a month, thanks to increased franco-british collaboration in this field.
Zázračně zasáhne a sešle nám slavné vítězství na tomto poli u waterloo.
He will intervene miraculously and send us a glorious victory on this field of waterloo.
V uctívání lamy, týmy vstoupí na toto pole pasoucích se lam.
In llama adoration, teams enter this field of grazing llamas.

Výsledek: 20, Čas: 0.1698

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc