Překlad "nejsem si úplně jistý" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 32, Čas: 0.076


Příklady Nejsem Si Úplně Jistý ve větě

I když, nejsem si úplně jistý, o jakou mušli se jedná.
Actually, i'm not sure what kind of shell it is.
Podívejte, nejsem si úplně jistý.
Look, i'm not sure, though.
No, nejsem si úplně jistý.
Well, i'm not entirely sure.
Nejsem si úplně jistý.
Can't exactly be sure.
Ale nejsem si úplně jistý.
But i'm not entirely sure it was.
No, nejsem si úplně jistý, ale myslím si že.
Well, i'm not quite certain, but i think.
Věřím vám, prostě nejsem si úplně jistý.
I trust you, it's just i'm not really sure.
Nejsem si úplně jistý, kde jsou.
I'm not really sure where that is.
Nejsem si úplně jistý, jak tohle říct, ale.
I'm not really quite sure how to say this, but, um.
Ale nejsem si úplně jistý, když odejdu.
But i'm not exactly sure when i will be leaving.
Nejsem si úplně jistý, co to znamená.
I'm not really sure what that means.
Nejsem si úplně jistý, ale přišel sem asi někdo nový.
I'm not really sure, but i think somebody new came.
Nejsem si úplně jistý čím jsem zrovna byl svědkem.
Not entirely sure what i would just witnessed.
Nejsem si úplně jistý.
Never entirely sure.
Nejsem si úplně jistý, že je to pravda.
I'm not completely sure that that's true.
Já potřebuji zjistit jedno číslo, nejsem si úplně jistý.
I need one number just i'm not sure that.
Nejsem si úplně jistý, proč vám volám.
I'm not entirely certain why i'm ringing you.
Nejsem si úplně jistý, jak náš host zemřel.
I'm not entirely certain how our guest died.
Nejsem si úplně jistý, jakou hodnotu má váš pozemek.
I'm not exactly sure how much your land is worth.
Nejsem si úplně jistý, co se mi snažíte říct, pane.
I'm not exactly sure what you're trying to say, sir.
Nejsem si úplně jistý. jde mi o přenos.
Well, i'm not exactly sure, but it's the readout.
Nejsem si úplně jistý, ale poslouchej.
Uh, i'm not exactly sure, but gray, listen.
Nejsem si úplně jistý proč.
I'm not exactly sure why.
Nejsem si úplně jistý, jaký máš se mnou problém.
I'm not entirely sure what your problem is with me.
Nejsem si úplně jistý, odkud viceprezident pochází.
I'm not exactly sure where the vice president.
Nejsem si úplně jistý, karen.
I'm not entirely sure, karen.
Nejsem si úplně jistý, že bych opravdu měl.
I'm not entirely sure that i really should.
Nejsem si úplně jistý, o jakém filmu to mluvíš.
Not really sure what movie you're talking about.
Nejsem si úplně jistý, co tím myslíš.
I'm not quite sure what you mean by that.
Nejsem si úplně jistý, kam tím míříte, pane.
I'm not quite sure what you're getting at, sir.

Výsledek: 32, Čas: 0.076

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "nejsem si úplně jistý"


nejsem si jistá
nejsem si jista
nejsem si jistej
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc