NEJSEM SI ÚPLNĚ JISTÝ DO ANGLIČTINY

Co je nejsem si úplně jistý do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 52, Čas: 0.1898

Příklady použití Nejsem Si Úplně Jistý ve větě a jejich překlady

I když, nejsem si úplně jistý, o jakou mušli se jedná.
Actually, i'm not sure what kind of shell it is.
Podívejte, nejsem si úplně jistý.
Nejsem si úplně jistý, jak tohle říct, ale.
I'm not really quite sure how to say this, but, um.
No, nejsem si úplně jistý, ale myslím si že.
Well, i'm not quite certain, but i think.

Nejsem si úplně jistý, kde jsou.
I'm not really sure where that is.
Ale nejsem si úplně jistý.
No, nejsem si úplně jistý.
Věřím vám, prostě nejsem si úplně jistý.
I trust you, it's just i'm not really sure.
Ale nejsem si úplně jistý, když odejdu.
But i'm not exactly sure when i will be leaving.
Nejsem si úplně jistý.
Nejsem si úplně jistý, co mám pod tím.
I'm not quite so sure what i'm wearing underneath.
Nejsem si úplně jistý, kam tím míříte, pane.
I'm not quite sure what you're getting at, sir.
Máme jen útržkově spojení a nejsem si úplně jistý.
We just got a fragmentary communication and i'm not quite sure.
Nejsem si úplně jistý, o jakém filmu to mluvíš.
Not really sure what movie you're talking about.
Nejsem si úplně jistý, že chci vědět co to znamená.
I'm not really sure i wanna know what that means.
Nejsem si úplně jistý,, jak dlouho budu zůstat.
I'm not really sure how long i will be staying.
Nejsem si úplně jistý, jak náš host zemřel.
I'm not entirely certain how our guest died.
Nejsem si úplně jistý.
Nejsem si úplně jistý, jakou hodnotu má váš pozemek.
I'm not exactly sure how much your land is worth.
Nejsem si úplně jistý čím jsem zrovna byl svědkem.
Not entirely sure what i would just witnessed.
Nejsem si úplně jistý, že je to pravda.
I'm not completely sure that that's true.
Nejsem si úplně jistý.
Nejsem si úplně jistý, co se mi snažíte říct, pane.
I'm not exactly sure what you're trying to say, sir.
Nejsem si úplně jistý, co se v takové situaci dělá.
I'm not quite sure what the protocol is.
Nejsem si úplně jistý, jaký máš se mnou problém.
I'm not entirely sure what your problem is with me.
Nejsem si úplně jistý, co to znamená.
I'm not really sure what that means.
Nejsem si úplně jistý, karen.
Já potřebuji zjistit jedno číslo, nejsem si úplně jistý.
I need one number just i'm not sure that.
Nejsem si úplně jistý, ale přišel sem asi někdo nový.
I'm not really sure, but i think somebody new came.
Nejsem si úplně jistý. jde mi o přenos.
Well, i'm not exactly sure, but it's the readout.

Výsledek: 52, Čas: 0.1898

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "nejsem si úplně jistý"


"Nejsem si úplně jistý" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc