NEJSEM SI JISTÁ DO ANGLIČTINY

Co je nejsem si jistá do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 627, Čas: 0.1464

Český-anglický slovník

Příklady použití Nejsem Si Jistá ve větě a jejich překlady

Ale nejsem si jistá, jestli je to dobrý nápad.
But i'm not sure if it's the best idea.
Joe, nejsem si jistá, že to je právě dobrý nápad.
Joe, i'm not sure that's such a good idea.
No nejsem si jistá, na jak dlouho si můžu oba udržet.
I'm not certain how much longer i can keep the both of them.
Nejsem si jistá, shaune.'.
I'm not sure, shaun.'.
Nejsem si jistá, jestli jsem připravená na tajemství.
I don't know if we're ready for secrets.
Nejsem si jistá, jestli to tu kravatu zničí.
I'm not certain the tie will be ruined.
Je to moje zodpovědnost... ale nejsem si jistá, jak postupovat.
It's my responsibility... but i am uncertain how to proceed.
Nejsem si jistá, co vám derrick řekl, ale.
I'm not sure what derrick's told you, but.
Nejsem si jistá, jestli se někdy dostaneme dovnitř.
I don't know if we're ever gonna get inside of this place.
Nejsem si jistá ohledně jeho plánů.
I'm not certain what his plans are yet.
Nejsem si jistá.
I'm not certain.
Nejsem si jistá, ale je to dematorin.
I'm not positive, but i think it's dematorin.
Nejsem si jistá, jestli vůbec kdy budu chtít mít děti.
I don't know if i'm ever going to want kids.
Nejsem si jistá, ale potřebuji vás.
I'm not sure, but i need you.
Nejsem si jistá, zda jsou tyto věci nutné.
I am uncertain why these things are necessary.
Nejsem si jistá, že je schizofrenik.
I'm not sure he's schizophrenic.
Nejsem si jistá, jestli by pár týdnů stačilo.
I don't know if a couple of weeks is enough.
Nejsem si jistá, že by s tím daniels souhlasil.
I'm not certain daniels would approve of this.
V jeffersonu a nejsem si jistá.
Back in jefferson, and i'm not positive.
Upřímně, nejsem si jistá, že to nebyl pokus o vraždu.
Frankly, i'm not convinced this wasn't an assassination attempt.
Nejsem si jistá jak to zpracovat.
I am unsure how to process this.
Nejsem si jistá, že zítra přijede.
I'm not sure i will be coming tomorrow.
Nejsem si jistá na základě toho, co jsem slyšela od seon nyeo.
I'm not positive based on what i heard from seon nyeo.
Nejsem si jistá, že rozmrazit je tady je ten nejlepší nápad.
I'm not convinced that thawing them here is the best idea.
Nejsem si jistá, zda vás chápu, pane.
I'm not certain that i understand you, sir.
Nejsem si jistá, že byl dobrý nápad jít na rande.
I don't know if going on a date was such a good idea.
Nejsem si jistá, ale můžu to zjistit ve škole.
I'm not positive, but i can find out at school.
Pane, nejsem si jistá, čím jsem jeho veličenstvo urazila.
Sir, i am not sure how i given his majesty offence.
Nejsem si jistá, jak bych se jim měla odvděčit.
I am unsure how to reciprocate.
Nejsem si jistá, jestli je to správné.
I don't know if this is the right marriage.

Výsledek: 627, Čas: 0.1464

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc