NENÍ TO TAK DO ANGLIČTINY

Co je není to tak do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 554, Čas: 0.1088

Český-anglický slovník

Příklady použití Není To Tak ve větě a jejich překlady

Luku, není to tak špatný.
Luke, it's not that bad.
Jo, ale není to tak špatné.
Yeah, but it's not so bad.
Amber, prosím, není to tak špatné.
Amber, please, it's not that bad.
Libujete si v rozkoši tělesné lásky, není to tak?
You revel in the joys of fleshly love, don't you?
Chováš se směšně, není to tak hrozné.
You're acting ridiculous. it's not so bad.
Není to tak složité, brandone.".
It's not that difficult, brandon.".
Není to tak hrozný,ne?
It's not so terrible, huh?
Není to tak, jak si myslíš.
Well, it's not what you think.
Není to tak, lee cartere?
Don't you, lee carter?
Snažím se, ale není to tak lehké.
I try, but it's not that easy.
Není to tak lehké, jak to v tvém podání vypadá.
Well, it's not as easy as you make it look.
Nosíš ji ve své vestě, není to tak?
Keep it in your waistcoat, don't you?
Není to tak jednoduché, plukovníku.
Lt's not that simple, colonel.
Chlapi, není to tak komplikované.
Guys, it's not that complicated.
Vidíš, není to tak jednoduché, svádět svojiex-manželku.
You see, it's not so easy seducing your ex-wife.
Rone, není to tak vážné.
Ron, it's not that serious.
Není to tak, pane fishi?
Don't you, mr. fish?
Vidíš, není to tak špatné, že?
See? it's not so bad, is it?
Ne, není to tak jednoduché.
No, it is not so simple.
Není to tak zlý.
Pojď srabe. není to tak studený.
Come on, chicken, it's not so cold.
Oh, není to tak strašný.
Oh, it isn't that bad.
Ale není to tak snadné.
But it is not so easy.
Není to tak, není to tak, že bys chodil stále pozdě.
Lt's not that... it's not that you were always late.
Podívej, není to tak jednoduché, ephrame.
Look, it's not that simple, ephram.
Dobře, není to tak vtipný.
Okay, it isn't that funny.
Oh, prosím, není to tak úchvatný.
Oh, please, it's not that impressive.
Vidíš, není to tak těžký.
See, it's not so hard.
Medi není to tak dávno, co si lidé mysleli že země je placka?
It wasn't that long ago people thought the world was flat.
Ale víte, není to tak strašný.
But you know, it is not so bad.

Výsledek: 554, Čas: 0.1088

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc