OPRAVDU SI MYSLÍŠ DO ANGLIČTINY

Co je opravdu si myslíš do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 474, Čas: 0.108

Český-anglický slovník

Příklady použití Opravdu Si Myslíš ve větě a jejich překlady

Toby, opravdu si myslíš, že je šance?
Toby, do you really think there's a chance?
Opravdu si myslíš, že to je ten důvod?
Do you really think that's the reason?
Poslouchej, opravdu si myslíš že se zločin vyplatí?
Listen, do you honestly think that crime can pay?
Ale opravdu si myslíš, že to udělala?
But do you really think that she did it?
Opravdu si myslíš, že něco probírá?
Do you actually think he checks with the elders?
Opravdu si myslíš, že zrovna teď marissa ví, co chce?
Do you honestly think that marissa knows what she wants right now?
Ale opravdu si myslíš, že s tebou chci strávit svátky?
But do you really think i want to spend the holidays with you?
Opravdu si myslíš, že bych si nevybral tebe?
Do you honestly think i wouldn't have chosen you?
Opravdu si myslíš, že bych to mohla být já?
Do you really believe it could be me?
Opravdu si myslíš, že bych byla tak hloupá a ublížila jí?
Do you actually think i would be stupid enough to hurt her?
Opravdu si myslíš, že jsem podělal své děti, bakere?
Do you actually think i'm screwing up my kids, baker?
Opravdu si myslíš, že je nevinný?
Do you honestly think he's innocent?
Opravdu si myslíš, že ty peníze jsou na letišti?
Do you really believe that that money is at the airport?
Opravdu si myslíš, že je to tady?
Do you really think is it here?
Opravdu si myslíš, že můžeš kontrolovat mé příchody a odchody?
You honestly think you have any control over my comings and goings?
Opravdu si myslíš, že z tebe budou mít srandu?
Do you actually think they're going to make fun of you?
Opravdu si myslíš že jsem sexy?
Opravdu si myslíš, že šťourání v nohou je vrcholem lidskýho snažení?
Do you honestly think picking your feet is the height of human aspiration?
Steve... opravdu si myslíš, že jsem blázen?
Steve... you don't really think i'm crazy?
Opravdu si myslíš, že napadnout lidstvo byla chyba?
Do you really believe it was a mistake to attack the humans?
Opravdu si myslíš, že je vhodný na bat mitzvah?
You honestly think bar mitzvahs are appropriate.
Opravdu si myslíš, že bude nějaké příště?
You honestly think there will be a next time?
Opravdu si myslíš, že ještě uvidíme ostatní šmouly?
Papa? do you really believe we're ever gonna get home to the other smurfs?
Opravdu si myslíš, že ti tohle projde?
You don't really think you're gonna get away with this?
Opravdu si myslíš, že jsi něco víc než jeho levná šlapka?
Do you honestly think you're anything more than a cheap lay to him?
Opravdu si myslíš, že pan owen by mohl být jedním z nás?
Do you really think mr. owen could be one of us?
Opravdu si myslíš, že mě můžeš zastavit, skrčku?
Do you actually think you can stop me, runt?
Co? opravdu si myslíš, že spím s larsem?
What, you seriously think i'm sleeping with lars?
Opravdu si myslíš, že bych si mohl dovolit let do dublinu?
Do you honestly think i could afford a flight to dublin?
Opravdu si myslíš, že s tebou ve vyšetřování někdo počítá?
You don't really think they're counting on you to solve the case?

Výsledek: 474, Čas: 0.108

SYNONYMUM

S Synonyma "opravdu si myslíš"


fakt sis myslela
doopravdy si myslíš
snad si vážně nemyslíš

"Opravdu si myslíš" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc