Překlad "před dvěma dny" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 694, Čas: 0.1001

Příklady Před Dvěma Dny ve větě

Sakaki hyobu zemřel před dvěma dny.
Sakaki hyobu died two days ago.
Odešla jsi před dvěma dny.
You left two days ago.

House vynechal před dvěma dny šlapku.
House no-showed on a hooker two nights ago.
Ale před dvěma dny bys to neřekla.
But you wouldn't have said that two nights ago.
Zemřela minimálně před dvěma dny.
She died at least two days ago.
Laura zemřela před dvěma dny.
Laura died two days ago.
Mám cestu před dvěma dny do williamsburgu.
Got an NYU fare two nights ago to williamsburg.

Vysadil jsem hannah u domu před dvěma dny, než mi začala směna.
I dropped hannah off at home two nights ago before my shift.
Váš šéf před dvěma dny zabil mého informátora.
Your boss killed my informant two days ago.
Neviděl jste tady před dvěma dny tohohle muže?
Did you see this man here two nights ago?
A tohle bylo před dvěma dny?
And this was two days ago?
Zločin se stal před dvěma dny.
Crime happened two days ago.
To auto bylo před dvěma dny ukradeno.
That car was stolen two nights ago.
Pohádali jsme se před dvěma dny, ona a já.
We had a falling out two nights ago, she and I.
Zemřel před dvěma dny.
He died two days ago.
Před dvěma dny tady byl medvěd.
There was a bear up here two nights ago--.
Potkali se před dvěma dny.
Met two days ago.
Ethan mi před dvěma dny volal.
Ethan called me two days ago.
Před dvěma dny došlo k incidentu s jedním bezdomovcem ve weatherly park.
There was an incident two nights ago involving a homeless person in weatherly park.
Byl zabit před dvěma dny v harlemu.
He was killed two days ago in harlem.
Před dvěma dny byl zde.
He was here two nights ago.
Víte, dnes jsem zabil a zabil jsem i před dvěma dny.
And, uh, i killed, uh, two nights ago.
Před dvěma dny zjistili, že callois je mrtvý.
Two days ago they learn callois is dead.
Před dvěma dny jsme chloe našli v griffithově parku.
We found chloe two days ago in griffith park.
Mladá dáma v pokoji 6 zmizela před dvěma dny.
The young lady in room 6 disappeared two days ago.
Před dvěma dny nějací muži unesli mého manžela.
Two days ago, men kidnapped my husband.
Ale poznali jste se pouze před dvěma dny.
But you only met two days ago.
Váš řidič unesl sampsona před dvěma dny.
Your driver kidnapped sampson two days ago.
Ale, finn montgomery byl v mé kanceláři před dvěma dny.
But, yeah, finn montgomery was in my office two days ago.
Lauro, psal před dvěma dny.
LAURA, HE WROTE TWO DAYS AGO.

Výsledek: 694, Čas: 0.1001

VIZ TAKÉ
SYNONYMA

S Synonyma "před dvěma dny"


před pár dny
předevčírem
předminulou noc
předevčírem v noci
před dvěmi dny
předevčírem večer
dvě noci zpátky
předvčerejška
před dvěmy dny
před dvěma dnama
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc