Překlad "před pár lety" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 458, Čas: 0.2526

a few years ago a few years

Příklady Před Pár Lety ve větě

Měl jste ho před pár lety vidět v madison square garden.
You should have seen him a few years ago at madison square garden.
Kassie párty před pár lety.
Kassie's party a few years back.
Někdo mi řekl, že před pár lety poslali domů pět holek.
Someone told me a few years ago they sent five girls home.
Můj předchůdce vás před pár lety hospitalizoval.
My predecessor admitted you a few years ago.
Tahle byla pořízena před pár lety.
This was taken a few years ago.
Slyšela jsem, že jste před pár lety byla nějaký významný neurochirurg.
Heard you were some big neurosurgeon a few years back.
Před pár lety pracovala FBI na teorii, že byl deratizátor.
A few years ago, the FBI worked a theory that he was an exterminator.
Před pár lety jsem byl v kapele tátů.
I was in a dad band a few years ago.
Agent mulder mi jej před pár lety dal.
Agent mulder gave it to me a few years back.
Před pár lety se mě scully pokusil zabít.
A few years ago, scully tried to kill me.
Jezero vyschlo před pár lety.
The lake dried up a few years back.
Moje matka byla před pár lety zpopelněna--.
Uh, my mother was cremated a few years--.
Jak se zdá, elliott belk tam byl zatčen před pár lety.
Apparently, elliott belk was arrested there a few years ago.
Obě mé ledviny před pár lety vypověděly službu.
Both my kidneys shut down a few years back.
Paměť jsem ztratil před pár lety.
I lost my memory a few years ago.
Před pár lety jsem žila o chlebu a polévce.
A few years ago, i lived on bread and soup.
Oh, před pár lety mu umřela manželka.
Oh, he lost his wife a few years back.
Snažil jsem se jí najít před pár lety.
I tried to find her a few years back.
Před pár lety jsme byli já a chang spolu v armádě.
A few years ago, chang and i were in the army together.
Před pár lety měl klub vlastní softballový tým.
A few years ago, the comedy club had a softball team.
Jo, vlastně jsem ho před pár lety zatkla.
Yeah, i actually arrested him a few years back.
Před pár lety jsme dělali v tampě pro místního hňupa.
A few years ago we were working in tampa for a local goon.
Před pár lety, byl její manžel odsouzen k smrti na floridě.
A few years back, her husband got himself sentenced to death in florida.
Mara, moje máma, umřela před pár lety.
Mara, my mother... died a few years ago.
Před pár lety vlastnil klub v new orleans.
A few years back, he had a club in new orleans.
Před pár lety jste byl řidič náklaďáku.
A few years ago, you was a truck driver.
Před pár lety mi napsal dopis... ze základny v panamě.
He wrote me a letter a few years back from his base in panama.
Před pár lety jsem byl šprt.
I was a nerd a few years ago.
Před pár lety zemřel.
He died a few years back.
To mi připomíná tu tragédii s travisem před pár lety v connecticutu.
Reminds me of that awful tragedy with travis in connecticut a few years back.

Výsledek: 458, Čas: 0.2526

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "před pár lety"


pár let
několik let
několika letech
pár letech
před několika lety
před pár roky
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc