PROČ SI MYSLÍŠ DO ANGLIČTINY

Co je proč si myslíš do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 548, Čas: 0.0602

Český-anglický slovník

Příklady použití Proč Si Myslíš ve větě a jejich překlady

Já vím. proč si myslíš, že ten chlap něco ví, tommy?
Why do you think this guy knows something, tommy?
Proč si myslíš, že lhal?
But why would you think he was lying?
Ale proč si myslíš, že tě chce zabít?
But why do you think she wants to kill you?
Proč si myslíš, že jsem to byla já?
Why do you assume i'm the one that did it?
Ale proč si myslíš, že to byla tvoje vina?
But why would you think that that was your fault?
Proč si myslíš, že já a tvoje matka spíme v jedné posteli?
Why do you think your mother and i sleep in the same bed?
Tak proč si myslíš, že to udělám teď?
Why would you think i would now?
Proč si myslíš, že angel je naše priorita?
LACEY: why do you assume angel is our priority?
Proč si myslíš, že něco potřebuju?
Why do you think i need something?
Proč si myslíš, že jí o tom musíš lhát?
Why do you feel like you have to lie to her?
Proč si myslíš, že jsem otcem tvé holčičky?
Why do you believe that i am the father of your little girl?
Proč si myslíš, že je nutné ji přede mnou schovávat?
Why do you feel it's necessary to hide her from me?
Proč si myslíš, že to vím?
Proč si myslíš, že tě najal?
Why do you think he hired you?
Proč si myslíš, že jsem volal o pomoc?- hej.
Why would you think i called for backup?
Proč si myslíš, že jsem zlá?
Why do you think i'm bad?
Proč si myslíš, že se oni rozešli se mnou?
Why do you assume they all broke up with me?
Proč si myslíš, že jsi míň důležitá než ostatní?
Why do you believe you're lower than anybody else?
A proč si myslíš, že by to mělo zajímat někoho jiného?
Why would you think anyone would care?
Proč si myslíš, že šla za mnou?
Why do you suppose she followed me?
Proč si myslíš, že můžeš kontrolovat ostatní?
Why do you feel as though you can control what other people do?
Proč si myslíš, že tě chce někam vzít?
Why do you suppose he wants to take you out someplace?
Proč si myslíš, že lžu?
Why would you think i was lying?
Proč si myslíš že tu stále žiji?
Why do you think i still live here?
Proč si myslíš, že všichni, kdo odešli, jsou mrtví?
Why do you believe that everyone who left is dead?
Proč si myslíš, že mi musíš lhát?
Why do you feel the need to lie to me?
Proč si myslíš, že manželství je lepší než šlapání?
Why do you assume that marriage is better than hooking?
Proč si myslíš, že bych dával dar? to bych nikdy neudělal.
Why did you think i was going to pull the donation?
Proč si myslíš, že jsem gay?
Why did you think i was gay?
Proč si myslíš, že vzal tenhle případ?
Why do you think he took this case?

Výsledek: 548, Čas: 0.0602

SYNONYMUM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc