Překlad "se ti stalo" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 790, Čas: 0.2371

happened to you happened to your wrong with you hurt you happen to you happens to you happening to you

Příklady Se Ti Stalo ve větě

Sweetie, co se ti stalo?
Sweetie, what happened to you?
Alexis, co se ti stalo s obličejem?
Alexis, what happened to your face? nothing.
Hoppere, co se ti sakra stalo?
Hopper, what the hell happened to you?
Co se ti stalo s kalhotama?
What happened to your pants?- what?
Jebnapíčusi, co se ti stalo?
Jezanthepuss, what's wrong with you?
Boom boom, co se ti stalo včera?
Boom boom, what happened to you yesterday?
Něco se ti stalo.
Something hurt you.
Tati, co se ti stalo?
Dad, what's wrong with you?
Co se ti stalo, johne? no?
What happened to you, john?
Co se ti stalo s obličejem?
What happened to your face? car accident.
Já.. slyšela jsem co se ti stalo ... toto je nina.
I heard about what happened to you.... this is nina.
Shadesi, co se ti stalo?- je jako od krokodýla.
Shades, what's wrong with you?
Nedovolím, aby se ti něco stalo.
I won't let anything hurt you.
Co se ti stalo s rukávem?
What happened to your sleeve there, tex?
Co se ti stalo, olivere?
What happen to you, oliver?
Gunnere? co se ti sakra stalo?
Gunner, what the hell happened to you?
Nedovolím, aby se ti cokoliv stalo, cassie.
I'm not gonna let anything happen to you, cassie.
Co se ti stalo s uchem?
What happened to your ear? oh, yeah.
Kdyby se ti něco stalo, tak je to moje vina.
If something bad happens to you... it's my fault.
Kdyby se ti něco stalo, musíme umět odsud odletět.
If anything happens to you, we have to be able to fly out of here.
Nikdy nedovolím, aby se ti něco stalo.
I will never let anything happen to you.
Se vším co se ti stalo by jsi měl někoho vidět.
With all that's been happening to you, you need to see someone.
Ropucho, co se ti stalo?
Toad, what happened to you?
Co se ti stalo s kolem?
What happened to your bike? nothing.
Co se ti stalo s kbelíkem, jennie?
What happened to your bucket, jennie?
Kdyby se ti něco stalo, postarám se o tvou holku.
Something happens to you, i take care of your girlfriend.
Nedovolím, aby se ti tohle stalo.
I'm gonna let this happen to you.
Marvine, co se ti stalo?
Marvin, what happened to you?
Nechci, aby se ti něco stalo.
I don't want anything happening to you.
Nebo možná to je jen druh pohledu na to co se ti stalo.
Or maybe it's part of what's been happening to you.

Výsledek: 790, Čas: 0.2371

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "se ti stalo"


se s tebou děje
se stalo tvýmu
s tebou špatně
tě zranili
ti ublížil
se stalo tvý
se stalo s tvýma
tě ranil
tě ranila
s vámi v nepořádku
tě zranila
vám ubližoval
se stalo s tvými
se stalo s tvojí
ti ublížit
tě ranit
vám uškodit
nezranil tě
se stalo s vaší
ti ubližuje
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc