SE VŠÍ ÚCTOU DO ANGLIČTINY

Co je se vší úctou do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 332, Čas: 0.0478

Český-anglický slovník

Příklady použití Se Vší Úctou ve větě a jejich překlady

No, se vší úctou, mámo.
Well, with all due respect, mom,
No, se vší úctou, jacku,
Well, with all due respect, jack,
Se vší úctou toby, ne.
Respectfully, toby, no. no.
No, se vší úctou, není to tak?
Well, with all due respect, isn't he?
Se vší úctou, pane, o sebe si starosti nedělám.
Respectfully, sir, it's not me that i'm worried about.
Ne, se vší úctou, podle mě se mýlíte.
No, with all due respect, i think you're wrong.
Se vší úctou, byla by chyba nevzít mě s sebou.
Respectfully, it would be a mistake to leave me behind.
A se vší úctou pane, mohl byste být na jeho místě.
And with all due respect, sir, he could be you.
Se vší úctou pane, přišel jsem zabíjet toustry a né odpočívat.
Respectfully, sir, i signed on to kill toasters, not take naps.
Se vší úctou, pane, -měli bychom přezkoumat nový průzkum.
Respectfully, sir, we should examine the new poii--.
Se vší úctou, šéfe.
Se vší úctou, mým nejlepším přítelem?
With all due respect, my best friend?
Se vší úctou, pane, vy máte svůj úsudek zastřen strachem.
Respectfully, sir, you're allowing fear to cloud yours.
Se vší úctou, pánové... šajeni nechtějí válku.
With all due respect, gentlemen, the cheyenne don't want a war.
Se vší úctou, morálka je úplně na dně.
Respectfully, morale is at rock bottom.
Se vší úctou pane, dan stark to neudělal.
With all due respect, sir, dan stark did not do this.
Se vší úctou bych vám radil, abyste zůstala ve své kabině.
I would respectfully suggest that you keep to your cabin. what?
Se vší úctou, lidé v tomto městě to opravdu potřebují.
With all due respect, the people in this town really need this.
A já musím se vší úctou odmítnout.
And i must, respectfully,... decline.
Se vší úctou, býval jste archeolog.
With all due respect, you used to be an archaeologist.
Se vší úctou, pane starosto,
With all due respect, mr. mayor,
Se vší úctou, veličenstvo, co přesně pohledáváte v belávii?
With all due respect, your majesty, what exactly are you doing in belavia?
Se vší úctou, pane merricku.
With all due respect, mr merrick.
Se vší úctou, já nejsem jeden z vašich poddaných.
With all due respect, i'm not one of your subjects.
Se vší úctou, zrovna jsme našli v jeho posteli mrtvou prostitutku.
With all due respect we just found a dead prostitute in his bed.
Se vší úctou, bajor je jen jedna planeta.
With all due respect, bajor is just one planet.
Se vší úctou sensei, je to holub.
With all due respect, sensei, it's a pigeon.
Se vší úctou, tuhle restauraci vede daniel.
With all due respect, this is daniel's restaurant to run.
Se vší úctou, plukovníku bampfylde, čím dříve tím lépe.
With all due respects, colonel bampfylde, the sooner the better.
No, se vší úctou, proto jsme tady.
Well, with respect, that is why we are here.

Výsledek: 332, Čas: 0.0478

SYNONYMUM

S Synonyma "se vší úctou"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc