SMYSL PRO HUMOR DO ANGLIČTINY

Co je "smysl pro humor" do Angličtiny

Výsledek: 707, Čas: 0.1797

Klikněte na anglický překlad pro filtrování výsledků
sense of humor sense of humour sense of fun senses of humor

Příklady použití "Smysl Pro Humor" ve větě a jejich překlady

Nemáš žádný smysl pro humor.
You have no sense of humor.
Máš dobrý smysl pro humor.
You have got a good sense of humour.
Miluju váš smysl pro humor, paní mccluskey.
AH, i love your sense of humor, mrs.
Máš dobrý smysl pro humor.
You got a good sense of humour.
Bůh má krutý smysl pro humor.
God has a cruel sense of humor.
Máš morbidní smysl pro humor.
You have a morbid sense of fun.
Kde je tvůj smysl pro humor?
Where's your sense of fun?
Máš dobrý smysl pro humor.
You have good sense of humour.
Kde je váš smysl pro humor, kánone?
Where's your sense of humor, one round?
A mají také skvělý smysl pro humor!
Also, they apparently had pretty good senses of humor!
Dobrý smysl pro humor.
A good sense of humour.
Jo, vidím, že máte všichni skvělý smysl pro humor.
Yeah, i can sees you all gots a wonderful senses of humor.
Madeline má ostrý smysl pro humor a pozoruhodný pohled na svět.
Madeline has a sharp sense of humor and a distinct world view.
No tak, aleci. kde je tvůj smysl pro humor?
Come on, alec, where's your sense of fun?
Mcmanusi, kde je kurva tvůj smysl pro humor?
Mcmanus, where's your fucking sense of fun?
Taky se vám vytratil smysl pro humor.
Senses of humor, also gone.
Morgan měl úžasný smysl pro humor.
Morgan had an amazing sense of humor.
Moje manželka ztratila smysl pro humor.
My wife's lost her sense of humour.
Tohle je tvůj smysl pro humor?
That's your sense of humor?
Toto je jeho smysl pro humor.
This is his sense of humour.
Ale lexi, kde je tvůj smysl pro humor?
But, lexy, where's your sense of fun?
Oba máme stejný smysl pro humor.
We... both have the same sense of humor.
Měl výborný smysl pro humor, john aubrey.
He had a great sense of humour, john aubrey.
Smysl pro humor, fitzi, je důležitý.
Sense of humor, fitz, it's important.
Líbí se mi tvůj smysl pro humor, chlapče.
I like your sense of humour kid.
Stejné hodnoty, stejný smysl pro humor.
The same values, the same sense of humour.
Ale bude mít můj smysl pro humor.
But it will have my sense of humor.
Tvoje dcera je obdivuhodná... a má úžasný smysl pro humor.
That your daughter is adorable... and has a magnificent sense of humor.
No, je pěkné vidět, že sis zachoval svůj smysl pro humor.
Well, it's nice to see you retain your sense of humour.
To je ten tvůj anglický smysl pro humor?
Is that your english sense of humour?

Výsledek: 707, Čas: 0.1797

VIZ TAKÉ
Viz také
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc