STALO SE TO DO ANGLIČTINY

Co je stalo se to do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 656, Čas: 0.1019

Český-anglický slovník

Příklady použití Stalo Se To ve větě a jejich překlady

Byli jsme na pláži a stalo se to jen jednou.
We were on a beach and it happened, once.
Ale stalo se to tady v portlandu, ale i před tím v indianě.
But it happened here in portland and back in indiana.
Ale coopre, stalo se to míli od místa, kde jsem parkovala.
But coop, this happened a mile from where i park my car.
A stalo se to součástí jeho večerní rutiny.
And it became part of our bedtime routine.
Ale stalo se to online.
But it happened online.
Ale stalo se to méně než před deseti minutama.
But this happened less than ten minutes ago.
Stalo se to mou noční můrou.
It became my new nightmare.
Stalo se to před 15 lety.
This happened 15 years ago.
Stalo se to v bella vistě.
It happened in bella vista.
Dustin mi řekl všechno, co stalo se to den, kdy jste dostali shot.
Dustin told me everything that happened the day you got shot.
Stalo se to před 25 minutami.
This happened 25 minutes ago.
Ve vší slušnosti, stalo se to jednou, a velmi mě to bolelo.
In all fairness, that happened once, and it really hurt.
Stalo se to příliš rychle, chuko.
It happened too quickly, chuka.
A stalo se to každodenní záležitostí.
It became a daily thing.
Stalo se to předtím?
Did it happen before?
Stalo se to kvůli tomu, že se navzájem milovali víc, než život samotný.
This happened because each loved the other more than life itself.
Nebyla to nehoda, stalo se to kvůli mně.
It wasn an accident that happened because of me.
Stalo se to známým pod jménem" kulturní války".
It became known as the" culture wars.".
Stalo se to ten měsíc, kdy jsem sem přišla.
It happened the month i came here.
Stalo se to, že turk je debil.
What happened is, turk is an ass!
Stalo se to, protože jsme porušili pravidla.
This happened because we broke the rules.
Nebyl to jen tak nějaký nemožný nápad stalo se to realitou.
Not just an idea from far it became true.
Stalo se to minulý čtvrtek.
It happened last thursday.
Dobře, no, stalo se to tady?
All right, well, did it happen here?
Ne. stalo se to dávno... a stále to nemůžu udělat.
That happened a while ago... and i still can't do it.
A stalo se to tvým zvykem.
And this became your practice.
Stalo se to jakousi bláznivou hrou s jedním pravidlem:.
It became like a twisted game with one single rule:.
Ale když jste zabil mého přítele, stalo se to osobním.
But when you murdered my friend in cold blood, this became personal.

Výsledek: 656, Čas: 0.1019

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "stalo se to"


se to přihodilo
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc