TAKHLE DO ANGLIČTINY

Co je takhle do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 11793, Čas: 0.1979

Příklady použití Takhle ve větě a jejich překlady

Slyšela jsem hluk a takhle jsem ho našla.
I heard a noise and found him like this.
A komíhal takhle nohama a prostě mi kartu podal.
And he was moving his leg like that and he just hands me the card.
Je to takhle, byrone.
It's like this, byron.
A takhle ztratil neptune tři restaurace ve třech týdnech.
And like this neptune has lost three restaurants in three weeks.

Helen, když se takhle usmíváš... můj svět.
Helen, when you smile like that... my world.
Protože, takhle dívka byla klient, nebo chtěla být.
Because this girl was a client, or wanted to be one.
Jestli nemůže být lepší než takhle, chci to prostě vědět.
If he can't be better than this, i just want to know.
V mojí hlavě zní takhle:.
In my head, it sounds like this:.
Proč tomi takhle pláče?
Why is tomi crying like that?
A takhle jsme první!
And this way we are the first!
A takhle se dělá tai chi.
And that's how you do tai chi.
Naneštěstí v takhle malém městě.
Unfortunately, in a town this small,
Máš příběh takhle o vás a vašeho přítele?
You got a story like that about you and your boyfriend?
Tělo bylo takhle a hlava támhle.
The body was this way, and the head was down there.
Žít s tebou takhle.
Living with you like this.
Opravdu seš takhle naivní v tvém světě?
Are you really this naive in your world?
Stevensová-- takhle mě vidí muži.
Stevens-- that's how men see me.
Ještě dvě takhle a bude v nemocnici.
Two more like that and he will be in the hospital.
No, co takhle jeden s pěti nulami za sebou.
Well how about a one with five zeros behind it.
Je to takhle lepší protože můžu dokončit svůj grafický román.
It's good this way,' cause then i can finish my graphic novel.
Ne eddie nemohu zemřít takhle.
No eddie i can't die like this.
Proč se to dělá takhle?", ptali se pabla.
Why is it done this way?", they asked pablo.
Jo, a takhle ji já dělám.
Yeah, and this is me doing it.
Co takhle počkat a zjistit, co chce?
Why not wait and find out what he wants?
Když je to takhle, v továrně rozdávají zdarma polévku.
If that's how it is, there's free soup at the factory.
Ne každý den najdeš takhle peníze.
Not every day you find money like that.
No, takhle to děláme ve scrantonu.
Well, that's how we do it in scranton.
Takhle mi nikdy nemůže říct, že chce být mou matkou.
This way he will never say he wants to be my mother.
Takhle teď vypadám?
Is that how i look now? no.

Výsledek: 11793, Čas: 0.1979

"Takhle" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc