Překlad "to je dobře" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 402, Čas: 0.0233

that's good that's fine that's okay that's great i'm glad that's right it's okay it's OK it's all right it's right just as well it is well that's cool that is well that's nice

Příklady To Je Dobře ve větě

Ale pro tebe to je dobře.
But that's good for you.
Ano, to je dobře, Emily.
Yes, that's fine, Emily.

To je dobře. Já se ho zeptám.
That's okay, I will ask him.
Oh, to je dobře protože Já, uh.
Oh, that's great because i'm, uh.
Ne, to je dobře že jsi zavolala.
Oh, no, i'm glad you called.
Ty taky, to je dobře.
You, too, that's right.
To je dobře. To je dobře, fajn.
That's okay. it's okay. it's good.

Tak to je dobře, že mě sotva vidíš.
So, it's OK that you barely see me.
Ale to je dobře... moc dobře.
But it's all right. In fact, it's wonderful.
Určitě to je dobře.
I'm sure it's right.
No, to je dobře.
Well, just as well.
To je dobře, Levi.
It is well, Levi.
To je dobře, kapitáne.
That's nice, Captain.
No, to je dobře, Trix.
Well, that's good, Trix.
Umírám, ale to je dobře.
I'm dying, but that's fine.
Jsi hodná a to je dobře.
Cause you're good, and that's okay.
Tak to je dobře, kamaráde.
Well, that's great, buddy.
To je dobře, že jste mohli přijít.
I'm glad that you could make it.
Jo, ne to je dobře.
Yeah. No, that's right.
To je dobře.
It's okay.- it's here.
Ne, to je dobře.
No. it's OK.
To je dobře, Otče.
It's all right, Father.
To je dobře, to je dobře.
It's right, it's right.
To je dobře.
Just as well.
To je dobře, naše hodina se rychle blíží.
It is well, the hour approaches fast.
To je dobře, Stuarte.
That's nice, Stuart.
No, to je dobře, Amy.
Well, that's good, Amy.
Ok, to je dobře, pane Welchi.
Okay, that's fine, Mr. Welch.
To je dobře hebrejsky.
That's okay in Hebrew.
To je dobře, že ti to vychází s Janou.
So that's great it's working out with Jane.

Výsledek: 402, Čas: 0.0233

VIZ TAKÉ
SYNONYMA
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc