TO JE DOBŘE DO ANGLIČTINY

Co je to je dobře do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 384, Čas: 0.1649

Příklady použití To Je Dobře ve větě a jejich překlady

Ale pro tebe to je dobře.
But that's good for you.
Ano, to je dobře, emily.
Yes, that's fine, emily.
No, to je dobře, amy.
Well, that's good, amy.
To je dobře hebrejsky.
That's okay in hebrew.

To je dobře, ale je tu jen jedna vidlička na olivy.
That's fine but there's only one olive fork.
Jo, to je dobře, sammy.
Yeah, that's good, sammy.
Nechme je, to je dobře, pomůže to naší věci.
Let them, that's fine it helps our cause.
No, to je dobře, trix.
Well, that's good, trix.
Oh, to je dobře protože já, uh.
Oh, that's great because i'm, uh.
Jsi hodná a to je dobře.
Cause you're good, and that's okay.
Ty taky, to je dobře.
You, too, that's right.
Tak to je dobře, kamaráde.
Well, that's great, buddy.
Asi to je dobře, obzvlášť v práci.
Maybe that's okay, especially at work.
No, to je dobře, ale my také.
Well, that's fine but we're also going to get.
No, to je dobře, protože já tě taky miluju.
Well, that's good... because i love you, too.
To je dobře. já se ho zeptám.
That's okay, i will ask him.
Jsi rozrušená a to je dobře.
You're upset and that's good.
Jo, ne to je dobře.
Yeah. no, that's right.
Ne, to je dobře že jsi zavolala.
Oh, no, i'm glad you called.
Umírám, ale to je dobře.
I'm dying, but that's fine.
To je dobře, robbie.
That's great, robbie.
To je dobře, meg.
That's great, meg.
To je dobře, že ho bereš zpátky.
That's right, he can have his job back.
A to je dobře, protože jsem se v podstatě mýlil.
And that's good, because i was basically wrong.
To je dobře, protože ty zářivé zlaté rohy sou velmi ostré.
I'm glad, because these shiny golden edges are actually very sharp.
Možná to je dobře.
Maybe that's okay.
Ok, to je dobře, pane welchi.
Okay, that's fine, mr. welch.
To je dobře, protože nechci v životě ticho.
That is well, for i do not want silence in my life.
To je dobře, chlapci, svyho quarterbacka.
That's right, boys, your quarterback.
Nejsou s tím problémy a to je dobře.
No complications, and that's okay.

Výsledek: 384, Čas: 0.1649

VIZ TAKÉ

Viz také


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc