TO JE DOBRÝ DO ANGLIČTINY

Co je to je dobrý do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 1663, Čas: 0.1307

to je dobrý
that's a good (277) it's okay (293) it's OK (73) it's all right (92) it's fine (62)

Příklady použití To Je Dobrý ve větě a jejich překlady

To je dobrý nápad, ruth.
That's a good idea, ruth.
Jo, to je dobrý nápad, myslím.
Yeah, that's a good idea, i think.
Tome, to je dobrý.
Tom, it's okay.
To je dobrý nápad,"" jimbo.".
That's a good idea, jimbo.

To je dobrý, zavolám policii.
It's OK, we will call the police.
Jo, to je dobrý nápad.
That's a good idea, yeah.
Vicu, to je dobrý.
Vic, it's all right.
Jo, jo, to je dobrý nápad.
Yeah. yeah. that's a good idea.
Bene, to je dobrý.
Ben, it's okay.
Kyle, to je dobrý.
Kyle, it's fine.
Thomasi, to je dobrý.
Thomas, it's all right.
Tugu, to je dobrý!
Tug, it's all right!
Jo, to je dobrý nápad.
Yeah. that's a good idea.
Ne to je dobrý, jay mě tam hodí.
No it's alright, jay's given me a ride.
To je dobrý, olive.
It's fine, olive.
To je dobrý plán, eddy.
That's a good plan, eddy.
To je dobrý, formane.
It's okay, forman.
To je dobrý, burte.
It's fine, burt.
To je dobrý, jen se ptám.
It's OK, just asking.
To je dobrý námořníku.
It's all right, sailor.
Mám to, to je dobrý.
I got it, it's cool.
Jo, to je dobrý, jen dýchej pomalu.
Yeah, it's alright, just breathe slow.
Oh, ne, to je dobrý, tati.
Oh, no, it's fine, dad.

Výsledek: 1663, Čas: 0.1307

"To je dobrý" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc