Překlad "to je dobrý" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 916, Čas: 0.2199

that's a good it's okay it's OK it's all right it's fine it's alright it's cool that's a great lt's OK that is a good

Příklady To Je Dobrý ve větě

To je dobrý nápad, ruth.
That's a good idea, ruth.
To je dobrý, zacku.
It's okay, zack.
Jo, to je dobrý nápad, myslím.
Yeah, that's a good idea, i think.
Tome, to je dobrý.
Tom, it's okay.
Bren, to je dobrý.
Bren, it's OK.
To je dobrý nápad,"" jimbo.".
That's a good idea, jimbo.
To je dobrý, zavolám policii.
It's OK, we will call the police.
Jo, to je dobrý nápad.
That's a good idea, yeah.
Rayi, to je dobrý.
Ray, it's okay.
Vicu, to je dobrý.
Vic, it's all right.
Jo, jo, to je dobrý nápad.
Yeah. yeah. that's a good idea.
Bene, to je dobrý.
Ben, it's okay.
Kyle, to je dobrý.
Kyle, it's fine.
Babi, to je dobrý.
Grandma, it's OK.
Thomasi, to je dobrý.
Thomas, it's all right.
Tugu, to je dobrý!
Tug, it's all right!
Jo, to je dobrý nápad.
Yeah. that's a good idea.
Ne to je dobrý, jay mě tam hodí.
No it's alright, jay's given me a ride.
To je dobrý, ephrame.
It's okay ephram.
To je dobrý, olive.
It's fine, olive.
To je dobrý, sawyere.
It's OK, sawyer.
To je dobrý plán, eddy.
That's a good plan, eddy.
To je dobrý, formane.
It's okay, forman.
To je dobrý, burte.
It's fine, burt.
To je dobrý, jen se ptám.
It's OK, just asking.
To je dobrý námořníku.
It's all right, sailor.
Mám to, to je dobrý.
I got it, it's cool.
Jo, to je dobrý, jen dýchej pomalu.
Yeah, it's alright, just breathe slow.
Oh, ne, to je dobrý, tati.
Oh, no, it's fine, dad.
Milesi, to je dobrý.
Now. miles, it's OK.

Výsledek: 916, Čas: 0.2199

VIZ TAKÉ
Viz také
SYNONYMA

S Synonyma "to je dobrý"


bude to v pořádku
to je v poho
to byl dobrý
to stačí
je to vpořádku
to je v pohodě
to je dobře
je chladno
to je vpořádku
to bude dobré
to bude v pohodě
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc