TO JE SLOŽITÝ DO ANGLIČTINY

Co je to je složitý do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 30, Čas: 0.2142

Příklady použití To Je Složitý ve větě a jejich překlady

To je složitý.
To je složitý, kámo.
To je složitý, mami.
Nevím, to je složitý.
I don't know, it's difficult.

To je složitý. můžem si promluvit?
Things are complicated, can we just talk about it?
To je složitý proces.
Well, it's an intricate process.
To je složitý problém.
It's a difficult problem.
And even then it's difficult.
To je složité probírat.
It's difficult to discuss.
To je složité, nevím, kdy to bude.
It's difficult because i don't know when i'm going to play.
To je složité na vysvětlovaní.
It is difficult to explain.
Ano, to je složité slovíčko.
Oh, to je složitá otázka.
Ooh, that's a tough question.
No, to je složité, protože vás vůbec neznám.
Well, that's difficult, because i don't really know you yet.
Dobře, mio, to je složitá otázka.
Well, mia, that is a complex question.
Pro moji ženu to bylo složitý.
You know, it's been hard on my wife.
A to je složitá situace.
And this is a difficult situation.
A to je složité křížení.
And that's a tricky intersection.
Ale to je složité a nebezpečné.
To je složité, rychle, nebo vůbec.
It is a difficult matter... quickly or not at all.
Říkala jsem ti, že to je složité.
i told you this was complicated.
To je složitější než" kachna osmy pokladů".
It's more complicated than" eight treasure duck".

Výsledek: 30, Čas: 0.2142

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc