TO JE TO DO ANGLIČTINY

Co je to je to do Angličtiny

S Synonymum

Výsledek: 249, Čas: 0.0505

Český-anglický slovník

Příklady použití To Je To ve větě a jejich překlady

Dobře, bože, to je to, co opravdu chceš.
Okay, god, this is what you really want.
To je to, co ti říkají?
Oh, is that what they call you?
Tak... to je to, co děláme.
So, this is what we do.
Jo, to je to místo.
Yeah, this was the place.
To je to na co čekáme?
Oh, is that what we are looking for?
To je to, co jsme udělali.
This is what we did.
To je to poslední, co jsem chtěl dělat.
This was the last thing i wanted to do.
To je to, co servírují v tom spolku žen?
Oh, is that what they served at the sorority house?
Ne, jen to je to, co lidé tady dole.
No, just this is what people down here.
To je to, co chtěl.
This was what he wanted.
To je to co jsme našli.
This was what we found.
Okay, to je to, proč je tak úspěšná.
Okay, this is why she's so successful.
Tak to je to co je tvůj život?
So this is what your life is?
Ale, víš, to je to jedno.
But you know, this is the one.
Víš a to je to.
You know, and this is--.
A to je to, co jsem chtěl dělat.
And this is what i wanted to do.
Možná to je to, co bůh chce.
Maybe this is what god wants.
A to je to co lidé kupují.
And this is what people buy.
To je to, co jsem vám řekl velký lhář.
This is what i told you big liar.
To je to, co cirko viděl přicházet.
This is what cirko saw coming.
To je to kde jsme byli.
This is where we have been.
To je to, co potřebujeme.
This is what we need.
To je to, o čem je válka!
This is what war is about!
To je to, co váš klient zahlédl před 2 týdny.
This is what your client witnessed 2 weeks ago.
To je to tělo, který pro mě našli.
This is a body they found for me.
To je to, co tu dělají.
THIS IS WHAT THEY DO HERE.
A to je to po čem jsi vždy toužil?
And is this what you always wanted?
To je to, co učí v lékařských školách?
Is this what they teach in medical school?

Výsledek: 249, Čas: 0.0505

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "to je to"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc