Překlad "to je to" ve Anglický

S Synonyma

Výsledek: 448, Čas: 0.0179

this is that's is that that is this was

Příklady To Je To ve větě

A to je to, co partneři.
And this is what the partners.
A to je to tajemství.
And that's the secret.

To je to, co je zabilo?
Is that what killed them?
Ano To je to, čemu věřím.
That is what I believe.
Jo, to je to místo.
Yeah, this was the place.
Okay, to je to, proč je tak úspěšná.
Okay, this is why she's so successful.
Ale to je to místo.
But that's the place.

To je to překvapení?
Is that my surprise?
To je to, co potřebuji!
That is what I need!
To je to co jsme našli.
This was what we found.
To je to, co jsme udělali.
This is what we did.
To je to co hmyz dělá.
That's what insects do.
To je to místo, kde je?
Is that where he is?
To je to, co mohu nabídnout.
That is what I offer.
To je to poslední, co jsem chtěl dělat.
This was the last thing I wanted to do.
Ne, jen to je to, co lidé tady dole.
No, just this is what people down here.
To je to, co jsou partneři.
That's what partners are.
To je to, o čem je manželství?
Is that what marriage is?
To je to, co čekají!
That is what he expects!
To je to, co chtěl.
This was what he wanted.
Tak... to je to, co děláme.
So, this is what we do.
To je to, co Cindy říkala.
That's what Cindy said.
To je to, co popíráte?
Is that what you deny?
To je to, co mám.
That is what I have.
Tak to je to co je tvůj život?
So this is what your life is?
To je to, co je hudba.
That's what music is.
To je to, co miluješ?
Is that what you love?
To je to, co je špatné.
That is what's wrong.
A to je to co lidé kupují.
And this is what people buy.
To je to, co Eli říkal.
That's what Eli said.

Výsledek: 448, Čas: 0.0179

PŘÍKLADY
SYNONYMA

S Synonyma "to je to"


z toho
PŘEKLADY V OKOLÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc 

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc